Urve Paaver

Image
Urve Paaver - Tartu ülikool

Dr. U. Paaver on täiskoormusega farmatseutilise tehnoloogia kaasprofessor ja farmaatsia instituudi täiendusõppe programmijuht.

U. Paaver sai oma esimese diplomi koos proviisorikutsega (MSc, Pharm) 1981. a Tartu Riiklikus Ülikoolis ja teisena omandas ta 2006. a teadusmagistri kraadi orgaanilises keemias (MSc, Org. chem.) juba Tartu Ülikoolis. Samuti kaitses ta oma doktoriväitekirja teemal “New perspectives for the amorphization and physical stabilization of poorly water-soluble drugs and understanding their dissolution behavior“ (Uued võimalused vees halvasti lahustuvate raviainete amorfse vormi saamiseks ja füüsikaliseks stabiliseerimiseks ning nende lahustumiskäitumise uurimine) samas ülikoolis 2015. a ning omandas filosoofiadoktori kraadi farmaatsias (PhD, Pharm).

2018. aastal sai ta farmatseutilise tehnoloogia dotsendiks ning 2021. a jaanuarist alates töötab samas kaasprofessorina. Alates 2016. on U. Paaver ka farmaatsia instituudi täiendusõppe programmijuht.

U. Paaver kuulub prof. J. Heinämäki uurimisgruppi, mille teemadering hõlmab mitmefunktsionaalsete nanoravimite disainimist ning kvaliteedi hindamist, tahkete raviainete omaduste uurimist ja nende modifitseerimise võimalusi ning abiainete funktsionaalsusega seotud omaduste uurimist ravimvormide disainil. Uus teadusteema on seotud ravimite 3D-printimistehnoloogiatega.

Osalus teadusprojektis põhitäitjana:

VMVFA22189 "3D-prinditud ravimite farmatseutiliste kombinatsioonide väljatöötamine, protsessianalüütiline tehnoloogia (PAT) ja lõpptoodete analüüs" (1.01.2022−31.01.2025); Grandihoidja: Prof. J. Heinämäki

Lõppenud projektid: Multifunctional nanomedicines – design and quality assessment (2015-2020) (grandihoidja Prof. J. Heinämäki) Mett sisaldava salvi ja/või geeli prototüübi väljatöötamine (Development of a prototype of an ointment and/or gel containing honey) (LMVFA18460, grandihoidja/põhitäitja, 2018)

U Paaver on vastutav õppejõud ja õpetab „Farmatseutiliste abiainete“ (5 EAP) ja „Farmatseutilise tehnoloogia“ (22 EAP) kursustel ning osaleb ka „Farmakognoosia II“ (7 EAP) õpetamisel proviisoriõppe üliõpilastele.

Dr. Paaver on enam kui 130 publikatsiooni autor või kaasautor, koostanud õppevahendeid ning toimetanud konverentsiteeside kogumikke, õpikuid ja ühe käsiraamatu. Ta on osalenud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel nii stendi- kui ka suuliste ettekannetega. Olen retsenseerinud artikleid mitmetele rahvusvahelistele ajakirjadele (Journal of Pharmacy and Pharmacology, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Molecular Pharmaceutics)

U. Paaverit on tunnustatud:

2021, Rahvusvahelise DDRS 2021 konverentsi hõbeauhind stendiettekannete kategoorias

2020, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus akadeemilise tegevuse eest

2018, Hea õpetamise grant

2018, Tartu Ülikooli aumärk

2017, TÜ Meditsiiniteaduste valdkonna aasta parim õppejõud farmaatsia valdkonnas 2017

Täpsem CV ja publikatsioonid ETISes: https://www.etis.ee/My/Profile/Index?tabId=tab_CV_EST

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik