Skip to main content

Stipendiumid

Farmaatsia instituudi üliõpilastel ja ka töötajatel on võimalik taotleda mitmeid stipendiume, mille eesmärk on tunnustada ja toetada instituudi üliõpilaste ja ka töötajate akadeemilist arengut.

  • Gedeon Richter Eesti ja Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts annab välja stipendiumi Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste teadustegevuse toetuseks. Stipendiumi antakse välja Eesti farmaatsiaõppe ja -teaduse ning Eesti farmaatsia rahvusvahelise esindamise suurkuju professor Peep Veski nimelisest stipendiumifondist. Fondi eesmärk on välja anda farmaatsia või sellega lähedalt seotud erialade stipendiume, ühendades selleks juba olemasolevaid või veel loodavaid stipendiumifonde, mis edendavad farmaatsiaharidust, -teadust ja –praktikat. Stipendiume on nii üliõpilastele kui ka teadlastele ja õppejõududele.
  • HEINA stipendium on Tartu Ülikooli farmatseutilise nanotehnoloogia professori Jyrki Heinämäki nimeline stipendium, mis toetab magistrantide ja doktorantide üliõpilasvahetust, õppe- ja teadustöötajate koostööd ning kontaktide sõlmimist Eesti ja Soome vahel farmaatsia erialal.
  • Eduard Silleri stipendiumi ja medaliga  tunnustatakse kohalikku või välismaist isikut, kellel on suuri teeneid Eesti akadeemilise farmaatsia edendamisel hariduse, teaduse või üldise arendamise valdkonnas. Auhind antakse välja sobiva kandidaadi leidumisel mitte sagedamini kui üks kord kolme aasta jooksul.
  • Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal lõi koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga stipendiumifondi FLORES. Stipendiumiga toetatakse proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide erialastel konverentsidel ja ekskursioonidel osalemist, teadustööde publitseerimist ning töövahendite ja erialakirjanduse soetamist. Stipendiumitaotlusi saavad esitada Tartu Ülikooli proviisoriõppe tudengid ja doktorandid 1. detsembrist kuni 1. novembrini. Stipendiumi saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus koos motivatsioonikirjaga (kokku maksimaalselt 1 lk) Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi juhatusele aadressile info@easp.ee.
  • Farmaatsia ajaloo uurimise stipendium. Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts ja Tamro annavad koostöös igal aastal välja sotsiaalfarmaatsia või sellega seotud valdkonnas tehtud uurimistöö stipendiumi, kuhu saavad kandideerida viienda kursuse proviisoriõppe üliõpilased. Uurimistööde puhul hinnatakse valitud teemapüstituse innovatiivsust ja olulisust. Üheskoos antakse välja ka Benu teadustegevuse stipendiumit.oo uurimise stipendium (Link!) on ellu kutsutud toetamaks proviisoriõppe tudengeid, kes tegelevad farmaatsia ajaloo uurimisega. Stipendiumi rahastaja on Dr Andreas Siegfried Ziegler (Stuttgart, Saksamaa). Stipendiumile saab kandideerida, koostades ja kaitstes avalikult farmaatsia ajaloo valdkonda kuuluva proviisoriõppe uurimistöö; kirjutades sama töö ainetel artikkel ajakirjale Eesti Rohuteadlane, mõnele muule ajakirjale või pidades suulise konverentsiettekande; juhendaja(te) nõusolekul.
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MV

Sel aastal muutub vastuvõtt arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse õppesse

Jaga
18.01.2022
#õppimine
MV

Lõpueksam ja uurimistöö

Jaga
18.01.2022