Skip to main content

Instituudi teadusteemad

 

Füüsikaline farmaatsia

Tähtsaimad eesmärgid on saada üldine arusaam farmatseutiliste materjalide (ravimite ja abiainete) tahketest füüsikalistest omadustest ning saada teadmisi protsessiaegsetest faasimuutustest. Uurime ka erinevate abiainete mõju hüdraadi moodustumisele, arendame uusi preparaate vees halvasti lahustuvate ravimite jaoks (amorfsed tahked dispersioonid), uurime mikro- ja nanokiudmaterjali omadusi ning töötame välja uusi meetodeid osakeste pinna muutmiseks, et parandada pulbri omadusi, mis on vajalikud suukaudsete tahkete ravimvormide edukaks tootmiseks. Ainult tänu füüsikalise farmaatsia alasele teadustööle saab luua uudseid preparaate vees halvasti lahustuvate ravimite jaoks, amorfseid tahkeid dispersioone ja elektrospinnitud nanokiudsüsteeme.

 

Farmatseutiline nanotehnoloogia

Nanotehnoloogia ja nanomeditsiin avavad tulevikus medikamentoosses ravis palju põnevaid võimalusi. Meie siht on viia ellu praegused väliselt rahastatavad teadusprojektid ja otsida aktiivselt uusi uurimisvaldkondi, et teha koostööd teiste valdkondadevaheliste uurimisrühmadega.

Käimasolevad teadusuuringud farmaatsia nanotehnoloogia vallas uurivad nanoravimite (nanoosakesed, liposoomid, nanokiud jne) uudseid preparaate ja tootmistehnoloogiaid. Peamised uurimishuvid on muuhulgas

  • vees halvasti lahustuvate ravimite nanopreparaadid,
  • multifunktsionaalsed nanokiudravimid ja haavakatted,
  • düüsivabad nanokiudude elektrospinnimistehnikad ja
  • prinditud nanomaterjalide substraadid ja ravimkandursüsteemid personaliseeritud medikamentoosseks raviks.

Lisaks arendame ja katsetame nanotöötlemisprotsesside jaoks uudseid protsessianalüüsi tehnoloogiaid (PAT). Arendame edasi meie patenteeritud düüsivaba ultraheli elektrospinnimise tehnoloogiat.

Samuti oleme seadnud eesmärgi luua kõrgetasemeline ja rahvusvaheliselt tunnustatud farmatseutilise elektrospinnimise ja nanokiudude uurimise platvormi.


Farmakognoosia

Farmakognoosiaga seotud teadusuuringute oluline eesmärk on teha kindlaks bioloogiliselt aktiivsete ainete, nagu terpenoidide, alkaloidide, flavonoidide, antratseenide ja muude polüfenoolide kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus mitmesuguses taimses materjalis kui taimsete ravimite ja toidulisandite looduslikes allikates. Teiseks olulisemaks eesmärkideks on taimsete ekstraktide ja taimsest materjalist isoleeritud individuaalsete ainete toimete uurimine. Ravimtaimede koostisainete isoleerimine ja identifitseerimine annab võimaluse leida senitundmatuid looduslikke aineid ja uurida nende võimalikku toimet inimese tervisele.

 

Sotsiaalfarmaatsia

Osaliselt on kõrge positsioon praeguses nimekirjas saavutatud tänu farmaatsia insituudi teadlaste aktiivsele riiklikule ja rahvusvahelisele teaduskoostööle ja võrgustikes osalemisele. Näiteks osaleb farmaatsia instituut NordForski teadlaste võrgustikus (Nordic POP), Horisont 2020 EUROAGEISM projektis, Euroopa teadus- ja tehnoloogiakoostöö võrgustikus COST, Erasmus Plus Internationali, EduShare’i ja Mobilitas Plusi tegevustes, mis võimaldab meil teha koostööd maailmatasemel teadlastega, külastada nende ülikoole ja kutsuda neid Eestisse.

Selle teadusharu uuringud käsitlevad peamiselt patsiendikeskse, ohutu ja tõhusa ravimite kasutamise toetamist läbi erinevate vahendite ja teenuste arendamise ning rakendamise Eesti apteekides. Lisaks selgitatakse ka meditsiinitehnoloogia kasutamise aspekte farmaatsias ning arendatakse ja hinnatakse farmaatsiahariduse kvaliteeti.
Tartu Ülikool oli 2019. aastal Shanghai ARWU edetabeli järgi farmaatsia ja farmaatsiateaduste arvestuses 500 ülikooli hulgas 101.–150. kohal ning 2018. aastal edetabeli QS University Rankings järgi farmaatsia ja farmakoloogia erialade arvestuses 251.–300. kohal.

#teadus
MV

Suur Eesti uuring näitas, et südamehaigustel on tugev seos koroona halva kuluga

Jaga
28.01.2022
#teadus
MV

Oodatakse osalema ja esitama teese rahvusvahelisele konverentsile

Jaga
27.01.2022
#teadus
MV

Oodatakse kaastöid

Jaga
19.01.2022