Instituudi teadusteemad

 

Füüsikaline farmaatsia

Tähtsaimad eesmärgid on saada üldine arusaam farmatseutiliste materjalide (ravimite ja abiainete) tahketest füüsikalistest omadustest ning saada teadmisi protsessiaegsetest faasimuutustest. Uurime ka erinevate abiainete mõju hüdraadi moodustumisele, arendame uusi preparaate vees halvasti lahustuvate ravimite jaoks (amorfsed tahked dispersioonid), uurime mikro- ja nanokiudmaterjali omadusi ning töötame välja uusi meetodeid osakeste pinna muutmiseks, et parandada pulbri omadusi, mis on vajalikud suukaudsete tahkete ravimvormide edukaks tootmiseks. Ainult tänu füüsikalise farmaatsia alasele teadustööle saab luua uudseid preparaate vees halvasti lahustuvate ravimite jaoks, amorfseid tahkeid dispersioone ja elektrospinnitud nanokiudsüsteeme.

 

Farmatseutiline nanotehnoloogia

Nanotehnoloogia ja nanomeditsiin avavad tulevikus medikamentoosses ravis palju põnevaid võimalusi. Meie siht on viia ellu praegused väliselt rahastatavad teadusprojektid ja otsida aktiivselt uusi uurimisvaldkondi, et teha koostööd teiste valdkondadevaheliste uurimisrühmadega.

Käimasolevad teadusuuringud farmaatsia nanotehnoloogia vallas uurivad nanoravimite (nanoosakesed, liposoomid, nanokiud jne) uudseid preparaate ja tootmistehnoloogiaid. Peamised uurimishuvid on muuhulgas

  • vees halvasti lahustuvate ravimite nanopreparaadid,
  • multifunktsionaalsed nanokiudravimid ja haavakatted,
  • düüsivabad nanokiudude elektrospinnimistehnikad ja
  • prinditud nanomaterjalide substraadid ja ravimkandursüsteemid personaliseeritud medikamentoosseks raviks.

Lisaks arendame ja katsetame nanotöötlemisprotsesside jaoks uudseid protsessianalüüsi tehnoloogiaid (PAT). Arendame edasi meie patenteeritud düüsivaba ultraheli elektrospinnimise tehnoloogiat.

Samuti oleme seadnud eesmärgi luua kõrgetasemeline ja rahvusvaheliselt tunnustatud farmatseutilise elektrospinnimise ja nanokiudude uurimise platvormi.


Farmakognoosia

Farmakognoosiaga seotud teadusuuringute oluline eesmärk on teha kindlaks bioloogiliselt aktiivsete ainete, nagu terpenoidide, alkaloidide, flavonoidide, antratseenide ja muude polüfenoolide kvalitatiivne ja kvantitatiivne sisaldus mitmesuguses taimses materjalis kui taimsete ravimite ja toidulisandite looduslikes allikates. Teiseks olulisemaks eesmärkideks on taimsete ekstraktide ja taimsest materjalist isoleeritud individuaalsete ainete toimete uurimine. Ravimtaimede koostisainete isoleerimine ja identifitseerimine annab võimaluse leida senitundmatuid looduslikke aineid ja uurida nende võimalikku toimet inimese tervisele.

 

Sotsiaalfarmaatsia

Farmaatsia instituudis teostatavates sotsiaalfarmaatsia uurimistöödes käsitletakse peamiselt patsiendikeskse, ohutu ja tõhusa ravimite kasutamise toetamist läbi erinevate vahendite ja teenuste arendamise ning rakendamise Eesti apteekides. Lisaks selgitatakse ka meditsiinitehnoloogia kasutamise aspekte farmaatsias ning arendatakse ja hinnatakse farmaatsiahariduse kvaliteeti. 

Sotsiaalfarmaatsia uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad on: 

- kvaliteetse üldapteegiteenuse arendamine, 

- isikukesksuse osatähtsuse hindamine patsiendihooles, 

- erinevate üldapteegi lisateenuste arendamise uurimine, 

- ravijärgimus, 

- ravimite ohutu ja tõhus kasutamine polüfarmakoteraapiaga eakatel patsientidel, 

- uuenduslikud digitaalsed lahendused ravimite kättesaadavuse parandamiseks, 

- kompetentsipõhine farmaatsiaharidus. 

 

#koostöö #teadus
Ravimid

Farmaatsia instituut osaleb ravimite 3D printimise pilootprojektis

#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

#teadus
Karin Kogermann_allikas programm „Naised teaduses“

JÄRELVAADATAV: Füüsikalise farmaatsia professor Karin Kogermann räägib inauguratsiooniloengul, kuidas valmivad ohutud ravimid