Autor:
Pixabay

Tuumiklabor

Farmaatsia instituudis tehakse aktiivselt nii teadus- kui arendusprojekte. Samuti käib aktiivne koostöö ettevõtetega, kellega sõlmitakse teenusprojekte. Meil on olemas kaasaegne teadusaparatuur ning tööd tehakse mitmes erinevas teaduslaboris (nii valmistamise ja analüüsilaboris, kui ka nõutele vastavas bioohutuse 2. taseme laboris, BSL2 laboris, kus on võimalik läbi viia infektsiooni ja ohutusuuringuid elusatel rakkudel). Lisaks sellele on meil väljaõppe saanud ning kogemustega teadlased ja eksperdid, kes oskavad disainida teste ning oskavad neis laborites ka eksperimentaalset tööd läbi viia. 

Meie laborites on võimalik läbi viia farmatseutilise preformulatsiooni (polümorfide skriining ja tuvastamine; lahustuvuse ja lahustumiskiiruse uuringud jne) ja formulatsioonifaasi uuringuid (ravimvormide ja ravimkandursüsteemide valmistamine ja iseloomustamine, stabiilsus ja säilivusuuringud) ning ka ohutuse ja antibakteriaalse efektiivsuse uuringuid. Meil on kogemused erinevate antimikroobsete materjalide omaduste uurimisel (füsikokeemilised omadused, biofarmatseutilised omadused, mehaanilised omadused, biloogiline aktiivsus ja ohutus). 

Nende teenuste mugavamaks pakkumiseks ettevõtetele ja teadusgruppidele Tartu Ülikoolis ja muudele teadusasutustele nii Eestis kui ka välismaal on plaan moodustada Farmaatsia instituudi tuumiklabor.

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik