Autor:
Pixabay

Tuumiklabor

Farmaatsia instituudis tehakse aktiivselt nii teadus- kui arendusprojekte. Samuti käib aktiivne koostöö ettevõtetega, kellega sõlmitakse teenusprojekte. Meil on olemas kaasaegne teadusaparatuur ning tööd tehakse mitmes erinevas teaduslaboris (nii valmistamise ja analüüsilaboris, kui ka nõutele vastavas bioohutuse 2. taseme laboris, BSL2 laboris, kus on võimalik läbi viia infektsiooni ja ohutusuuringuid elusatel rakkudel). Lisaks sellele on meil väljaõppe saanud ning kogemustega teadlased ja eksperdid, kes oskavad disainida teste ning oskavad neis laborites ka eksperimentaalset tööd läbi viia. 

Meie laborites on võimalik läbi viia farmatseutilise preformulatsiooni (polümorfide skriining ja tuvastamine; lahustuvuse ja lahustumiskiiruse uuringud jne) ja formulatsioonifaasi uuringuid (ravimvormide ja ravimkandursüsteemide valmistamine ja iseloomustamine, stabiilsus ja säilivusuuringud) ning ka ohutuse ja antibakteriaalse efektiivsuse uuringuid. Meil on kogemused erinevate antimikroobsete materjalide omaduste uurimisel (füsikokeemilised omadused, biofarmatseutilised omadused, mehaanilised omadused, biloogiline aktiivsus ja ohutus). 

Nende teenuste mugavamaks pakkumiseks ettevõtetele ja teadusgruppidele Tartu Ülikoolis ja muudele teadusasutustele nii Eestis kui ka välismaal on plaan moodustada Farmaatsia instituudi tuumiklabor.

Celia Teresa Pozo Ramos kaitseb doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing”

10. mail kaitseb Celia Teresa Pozo Ramos doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing” („Antimikroobsete elektrospinnitud maatriksite valmistamine ja hindamine haavaravis rakendamiseks”).

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente

Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente