Lõpueksam ja uurimistöö

Tutvu proviisoriõppe 2023/24 õa lõpueksami teemadega siin

ning uurimistööde ja kaitsmise juhendiga.