Proviisoriõpe farmatseudile

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis farmatseudi õppe lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi proviisoriõppes, et omandada proviisori kutse.
Õpe kestab kokku kolm aastat ja lõpeb uurimistöö ning lõpueksamiga. Lõpetajad saavad diplomi, mis on võrdväärne Tartu Ülikooli proviisoriõppe põhiõppe lõpetanute
diplomiga ja seda tunnustab Euroopa Liit.
Miks saada farmatseudist proviisoriks? Proviisor saab erinevalt farmatseudist juhatada apteeki ja olla apteegi (enamus)omanik.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) farmatseudina lõpetanud saavad kandideerida proviisoriõppe vabadele kohtadele kolmandale kursusele.

Kandideerimiseks tuleb teha test ja läbida vestlus nendel, kes on lõpetanud TTK
-
  varem kui kandideerimise aastal;

-
  sooritanud lõpueksami kandideerimisega samal aastal hindele C või madalam;

-
  teinud uurimistöö.

Test on koostatud lähtuvalt TTK lõpueksami teemadest.

Need, kes on kandideerimisega samal aastal sooritanud TTK lõpueksami hindele A või B, ei pea tegema sisseastumistesti, küll aga on vajalik läbida vestlus. 

Kandideerimiseks palun esitage avaldus (vorm leitav kodulehelt), lõputunnistus ja hinneteleht (digiallkirjastatuna ühes digidoc ümbrikus) hiljemalt 15. augustiks farmaatsia
instituudi sekretärile Merle Tiidemaale: merle.tiidemaa@ut.ee

ja meditsiiniteaduste valdkonna õppekorraldusspetsialistile Liina Pärnamäele liina.parnamae@ut.ee

Testi ja vestluse aeg teatatakse kandideerijatele pärast seda.

Täiendav info:
Proviisoriõppe programmijuht Daisy Volmer daisy.volmer@ut.ee

Sekretär Merle Tiidemaa merle.tiidemaa@ut.ee

Avalduse blankett vabale kohale kandideerimiseks.

Õppekava "Proviisorõpe farmatseutidele" 2020/2021.

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus

Meditsiiniteaduste valdkonnas sai lõpudiplomi enam kui 300 inimest

Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht