Foto:
Andres Tennus

Sisseastumine

TÜ proviisoriõppe sisseastumistingimused
 

Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele (LTKT.TK.012) avatakse 27.03-28.05.

Keemia kursus põhikooliõpilastele (LTKT.TK.013) avatakse 3.04-11.06.

Registreerimise link ja info on leitav: https://chem.ut.ee/et/sisu/keemia-kursused-alustavad-taas

Keemia kursused alustavad taas | Välisveeb

27. aprillil alustab gümnasistidele mõeldud e-kursus „Huvitav keemia“, mille abil on võimalik ennast ette valmistada sisseastumiskatseteks. Samal ajal alustab keemia kursus ka põhikooliõpilastele.

chem.ut.ee

Koheselt on hädalistele ligipääsetav keemia kursuse veebileht: https://sisu.ut.ee/huvitavkeemia/avaleht

Algab keemiakursus gümnasistidele
Loe edasi!

Näidisülesanded
Vaata siit!

Farmaatsia on õpetus ravimite omadustest, ravimite väljatöötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning selle majanduslikust ja juriidilisest taustast.

Proviisor on ravimite ekspert, proviisoriõppe keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat ja selle kasutamise patsiendikeskne nõustamine. Tegemist on ainulaadsete erialaste teadmiste ja oskustega – ühelgi teisel spetsialistil ei ole sellist ettevalmistust.

Tartu Ülikooli proviisoriõpe keskendub ravimpreparaadile, kuid õppeakavas on suur osakaal ka meditsiiniainetel. Õpe kestab 5 aastat ja ülikooli lõpetanu haridustase vastab magistritasemele (farmaatsiamagister). Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle kohe pärast õpinguid. Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpetanute diplomit tunnustab Euroopa Liit.

Õpe toimub kursusesüsteemis, kus õppeained on kindlas järjestuses ja mahus, sest enne erialateadmiste juurde asumist on vaja läbida vastavad eeldusained. Erialaainetest õpetatakse näiteks ravimite tehnoloogiat, farmatseutilist keemiat, farmakognoosiat ehk õpetust ravimite looduslikest allikatest ja kliinilist ning sotsiaalfarmaatsiat. Kohustuslikuks õppeaineks on ka teaduslik uurimistöö, mis lõpeb töö avaliku kaitsmisega. Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika (nii üldapteegis kui ka haiglaapteegis) kestab kuus kuud.

Proviisoriõppe üliõpilastel on lisaks koolitööle võimalik kaasa lüüa ka erialaorganisatsiooni Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi tegemistes.

Proviisoriõppe lõpetajad ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Proviisorite laiapõhjaline haridus annab neile võimaluse töötada farmaatsiasektori eri osades.  Apteeki lähevad tööle pooled kuni kaks kolmandikku ülikooli lõpetavatest proviisoritest, seejuures enamik neist üldapteekidesse ja vähemus haiglaapteekidesse. Sageli minnakse tööle ravimiametisse, haigekassasse või sotsiaalministeeriumi, ollakse ametis farmaatsiafirmades, mis tegelevad ravimite uurimise, tootmise, importimise või turundamisega.

Mitmed proviisoriõppe lõpetanud leiavad tööd farmaatsiale lähedastes teadus­harudes ning analüüsilaborites. Lisaks on võimalik jätkata õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes.
 

 

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini