Skip to main content

Sisseastumine

Farmaatsia on õpetus ravimite omadustest, ravimite väljatöötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning selle majanduslikust ja juriidilisest taustast.

Proviisor on ravimite ekspert, proviisoriõppe keskmes on kvaliteetne ravimpreparaat ja selle kasutamise patsiendikeskne nõustamine. Tegemist on ainulaadsete erialaste teadmiste ja oskustega – ühelgi teisel spetsialistil ei ole sellist ettevalmistust.

Tartu Ülikooli proviisoriõpe keskendub ravimpreparaadile, kuid õppeakavas on suur osakaal ka meditsiiniainetel. Õpe kestab 5 aastat ja ülikooli lõpetanu haridustase vastab magistritasemele (farmaatsiamagister). Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle kohe pärast õpinguid. Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpetanute diplomit tunnustab Euroopa Liit.

Õpe toimub kursusesüsteemis, kus õppeained on kindlas järjestuses ja mahus, sest enne erialateadmiste juurde asumist on vaja läbida vastavad eeldusained. Erialaainetest õpetatakse näiteks ravimite tehnoloogiat, farmatseutilist keemiat, farmakognoosiat ehk õpetust ravimite looduslikest allikatest ja kliinilist ning sotsiaalfarmaatsiat. Kohustuslikuks õppeaineks on ka teaduslik uurimistöö, mis lõpeb töö avaliku kaitsmisega. Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika (nii üldapteegis kui ka haiglaapteegis) kestab kuus kuud.

Proviisoriõppe üliõpilastel on lisaks koolitööle võimalik kaasa lüüa ka erialaorganisatsiooni Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi tegemistes.

Proviisoriõppe lõpetajad ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Proviisorite laiapõhjaline haridus annab neile võimaluse töötada farmaatsiasektori eri osades.  Apteeki lähevad tööle pooled kuni kaks kolmandikku ülikooli lõpetavatest proviisoritest, seejuures enamik neist üldapteekidesse ja vähemus haiglaapteekidesse. Sageli minnakse tööle ravimiametisse, haigekassasse või sotsiaalministeeriumi, ollakse ametis farmaatsiafirmades, mis tegelevad ravimite uurimise, tootmise, importimise või turundamisega.

Mitmed proviisoriõppe lõpetanud leiavad tööd farmaatsiale lähedastes teadus­harudes ning analüüsilaborites. Lisaks on võimalik jätkata õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes.

#sisseastumine
Tartu Ülikooli vastuvõtu välikampaania 2022 Tallinnas

Vastuvõtt Tartu Ülikooli kestab veel 29. juunini

Jaga
13.06.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli tudeng raamatutega

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli infopäeval räägivad spetsialistid, kuidas edukalt ülikooli kandideerida

Jaga
11.05.2022
#sisseastumine
tudeng

Akadeemiline test võimaldab kindlustada endale koha Tartu Ülikoolis juba kevadel

Jaga
01.03.2022