Author:
Andres Tennus

Sisseastumine

Proviisor ehk ravimiteadlane on Eestis ainus koolitatud spetsialist ravimite tootmise alal. Proviisoriks õppides saad peale Euroopa tasemel hariduse ka proviisori kutsetunnistuse, mis tagab kindla töökoha. Proviisori tööpõld on väga mitmekülgne ning Tartu Ülikoolis saadud diplomit tunnustab kogu Euroopa Liit.

Proviisoriõppes omandad laiapõhjalised teadmised ravimitest, nende disainimisest, tootmisest ja toimest organismist. Proviisor oskab nõustada inimesi sobiva ravimi valimisel ja kasutamisel, lähtudes tema füsioloogiast. Tartu Ülikooli proviisoriõpe keskendub ravimpreparaadile, kuid õppeakavas on suur osakaal ka meditsiiniainetel. Õpe kestab 5 aastat ja ülikooli lõpetanu haridustase vastab magistritasemele (farmaatsiamagister). Lisaks kõrgharidusdiplomile saab lõpetaja ka kutse, mis võimaldab asuda erialasele tööle kohe pärast õpinguid. Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpetanute diplomit tunnustab Euroopa Liit.

Õpe toimub kursusesüsteemis, kus õppeained on kindlas järjestuses ja mahus, sest enne erialateadmiste juurde asumist on vaja läbida vastavad eeldusained. Erialaainetest õpetatakse näiteks ravimite tehnoloogiat, farmatseutilist keemiat, farmakognoosiat ehk õpetust ravimite looduslikest allikatest ja kliinilist ning sotsiaalfarmaatsiat. Kohustuslikuks õppeaineks on ka teaduslik uurimistöö, mis lõpeb töö avaliku kaitsmisega. Viiendal kursusel toimuv apteegipraktika (nii üldapteegis kui ka haiglaapteegis) kestab kuus kuud.

Proviisoriõppe üliõpilastel on lisaks koolitööle võimalik kaasa lüüa ka erialaorganisatsiooni Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi tegemistes.

Image
Proviisoriõpe

Proviisoriõppe lõpetajad ei pea muretsema erialase töö leidmise pärast. Proviisorite laiapõhjaline haridus annab neile võimaluse töötada farmaatsiasektori eri osades.  Apteeki lähevad tööle pooled kuni kaks kolmandikku ülikooli lõpetavatest proviisoritest, seejuures enamik neist üldapteekidesse ja vähemus haiglaapteekidesse. Sageli minnakse tööle ravimiametisse, haigekassasse või sotsiaalministeeriumi, ollakse ametis farmaatsiafirmades, mis tegelevad ravimite uurimise, tootmise, importimise või turundamisega.

Mitmed proviisoriõppe lõpetanud leiavad tööd farmaatsiale lähedastes teadus­harudes ning analüüsilaborites. Lisaks on võimalik jätkata õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes.

Loe lähemalt gümnaasiumi- ja põhikooliõpilastele mõeldud keemiakuruse kohta siit. Tutvu näidisülesannetega siin.
 

 

#sisseastumine
Tartu Ülikooli infopäev

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikooli virtuaalne sisseastumise infopäev

#sisseastumine
MV

Farmaatsia instituut avatud uste päeval 1. märtsil

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe eestikeelsetele erialadele saab kandideerida 28. juunini