Skip to main content

Teadus

Tartu Ülikooli farmaatsiaalases teadustöös on ühendatud väga erinevad teadusharud, millel on võtmetähtsus ravimiarenduse, füüsikaliste materjalide uurimise, ravimite koostise arendamise, tootmisprotsesside uurimise ja ravimite ohutu ja tõhusa kasutamise jaoks.

Farmaatsia instituudis on neli peamist uurimisrühma: füüsikaline farmaatsia, farmatseutiline nanotehnoloogia, farmakognoosia ja sotsiaalfarmaatsia. Iga uurimisrühm on väike, koosnedes 5–8 alustavast ja tunnustatud teadlasest (sealhulgas külalisteadurid). Võttes arvesse olemasolevaid ressursse ja inimeste arvu, võib meie teadustöö teaduslikku taset pidada suurepäraseks.

Mõned praegused uurimisteemad:

  • bioaktiivsed ained,
  • ravimite keemiline analüüs,
  • füüsikaline farmaatsia,
  • molekulaarne ravimitehnoloogia (sh on eriline tähelepanu suukaudsetel tahketel ravimvormidel ja paiksetel elektrospinnitud haavapreparaatidel),
  • kaasaegsed tootmistehnoloogiad (elektrospinnimine ja 3D-printimine),
  • nanotehnoloogial põhinevad ravimkandursüsteemid ning nende bioloogiline mõju ja ohutus inimestele,
  • kvaliteetse ja patsiendikeskse apteegiteenuse arendamine ja rakendamine ning
  • ravimite ohutu kasutamise toetamine eakatel patsientidel, k.a ravijärgimuse toetamine ja ravimite kasutamise hindamise teenuse arendamine.

 
 

Instituudi teadusteemad

Teadusuuringute ühiskondlik mõju

Publikatsioonid