Teadus

                                                                   

Tartu Ülikooli farmaatsiaalases teadustöös on ühendatud väga erinevad teadusharud, millel on võtmetähtsus ravimiarenduse, füüsikaliste materjalide uurimise, ravimite koostise arendamise, tootmisprotsesside uurimise ja ravimite ohutu ja tõhusa kasutamise jaoks.

Farmaatsia instituudis on neli peamist uurimisrühma: füüsikaline farmaatsia, farmatseutiline nanotehnoloogia, farmakognoosia ja sotsiaalfarmaatsia. Iga uurimisrühm on väike, koosnedes 5–8 alustavast ja tunnustatud teadlasest (sealhulgas külalisteadurid). Võttes arvesse olemasolevaid ressursse ja inimeste arvu, võib meie teadustöö teaduslikku taset pidada suurepäraseks.

Mõned praegused uurimisteemad:

  • bioaktiivsed ained,
  • ravimite keemiline analüüs,
  • füüsikaline farmaatsia,
  • molekulaarne ravimitehnoloogia (sh on eriline tähelepanu suukaudsetel tahketel ravimvormidel ja paiksetel elektrospinnitud haavapreparaatidel),
  • kaasaegsed tootmistehnoloogiad (elektrospinnimine ja 3D-printimine),
  • nanotehnoloogial põhinevad ravimkandursüsteemid ning nende bioloogiline mõju ja ohutus inimestele,
  • kvaliteetse ja patsiendikeskse apteegiteenuse arendamine ja rakendamine ning
  • ravimite ohutu kasutamise toetamine eakatel patsientidel, k.a ravijärgimuse toetamine ja ravimite kasutamise hindamise teenuse arendamine.

Farmaatsia insituudi teadlased osalevad aktiivselt riiklikus ja rahvusvahelistes teaduskoostöödes ja võrgustikes. Näiteks osaleb farmaatsia instituut NordForski teadlaste võrgustikus (Nordic POP), Horisont 2020 EUROAGEISM projektis, Euroopa teadus- ja tehnoloogiakoostöö võrgustikus COST, Erasmus Plus Internationali, EduShare’i ja Mobilitas Plusi tegevustes, mis võimaldab meil teha koostööd maailmatasemel teadlastega, külastada nende ülikoole ja kutsuda neid Eestisse.

 

Ajakiri Pharmaceutics erinumbrer "Farmaatsiateaduse ja tehnoloogia edasiarendused Eestis" ootab kaastöid! Loe lähemalt siit.

 

Oodatakse kaastöid ajakirja "Pharmaceutics" eriväljaandele "Nanoformulation of Drug Delivery Systems for Natural Products" (külalistoimetajad prof. Jyrki Heinämäki ja prof. Ain Raal). Loe lähemalt siit.

 

 

Teadusuuringute ühiskondlik mõju

Instituudi teadusteemad

Publikatsioonid

Doktoritöö

Tartu Ülikooli doktoritöö raames arendati uudsed haavakatteid

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“