Teadusuuringute ühiskondlik mõju

Farmaatsia instituut soodustab teadus- ja arenduskoostööd peamiste sidusrühmadega. Viimastel aastatel on meil olnud edukas teadus- ja arenduskoostöö erasektori teadusuuringutele orienteeritud VKEdega ja koostöö reguleerivate asutustega.

Mitmed farmaatsia instituudi teadlased on oma eksperditeadmiste poolest kõrgelt hinnatud ja on valitud Euroopa farmakopöa komiteede (nt ekspertrühm 12 (Annustamisvormid ja -meetodid)) või Ravimiameti ekspertideks. 

Farmaatsia instituudi teaduskoostöö sotsiaalfarmaatsia ja meditsiinitehnoloogia teadlaste vahel on ainulaadne isegi maailma mastaabis. Ühised uurimisteemad keskenduvad nt meditsiiniseadmete alase kompetentsi arendamisele üldapteekides Põhja- ja Baltimaades ning ravimite kasutamise hindamise teenuse ellu kutsumisele tervishoiu esmatasandil Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Farmaatsia instituut on üheks oma prioriteetseks valdkonnaks seadnud farmaatsiateaduste ühiskondliku nähtavuse suurendamise ja staatuse tõstmise, luues ja tihendades kontakte peamiste sidusrühmade, tervishoiuorganisatsioonide ja reguleerivate asutustega.

Tutvu ka farmaatsia instituudi seadmete kasutamise ja teenuste hinnakirjaga.
 

"Ravimitest maakeeles"
"Kui tervis läinud käest"
#teadus
28.09.2022
#teadus
Andero Kalju

Konverents "TÜ farmaatsia instituut 180: uued ravimid, teenused ja tehnoloogiad" pakub põnevaid teemasid

26.08.2022
#teadus
MV

Ravimite kasutamise hindamise teenus aitab ära hoida võimalikud tervisekahjud

07.06.2022