Teadusuuringute ühiskondlik mõju

Farmaatsia instituut soodustab teadus- ja arenduskoostööd peamiste sidusrühmadega. Viimastel aastatel on meil olnud edukas teadus- ja arenduskoostöö erasektori teadusuuringutele orienteeritud VKEdega ja koostöö reguleerivate asutustega.

Mitmed farmaatsia instituudi teadlased on oma eksperditeadmiste poolest kõrgelt hinnatud ja on valitud Euroopa farmakopöa komiteede (nt ekspertrühm 12 (Annustamisvormid ja -meetodid)) või Ravimiameti ekspertideks. 

Farmaatsia instituudi teaduskoostöö sotsiaalfarmaatsia ja meditsiinitehnoloogia teadlaste vahel on ainulaadne isegi maailma mastaabis. Ühised uurimisteemad keskenduvad nt meditsiiniseadmete alase kompetentsi arendamisele üldapteekides Põhja- ja Baltimaades ning ravimite kasutamise hindamise teenuse ellu kutsumisele tervishoiu esmatasandil Kesk- ja Ida-Euroopa riikides.

Farmaatsia instituut on üheks oma prioriteetseks valdkonnaks seadnud farmaatsiateaduste ühiskondliku nähtavuse suurendamise ja staatuse tõstmise, luues ja tihendades kontakte peamiste sidusrühmade, tervishoiuorganisatsioonide ja reguleerivate asutustega.

Tutvu ka farmaatsia instituudi seadmete kasutamise ja teenuste hinnakirjaga.
 

"Ravimitest maakeeles"
"Kui tervis läinud käest"

Celia Teresa Pozo Ramos kaitseb doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing”

10. mail kaitseb Celia Teresa Pozo Ramos doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing” („Antimikroobsete elektrospinnitud maatriksite valmistamine ja hindamine haavaravis rakendamiseks”).

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente

Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente