Uurimistöö

Proviisoriõppe uurimistööd on eksperimentaalsed või uurimuslikud, referatiivsed uurimistööd kaitsmisele ei kuulu. Uurimistöö teema peab olema seotud proviisoriõppe õppekavas oleva õppeainega.

Uurimistöö vormistamisel lähtutakse akadeemilisele uurimistööle omastest nõuetest.

Tutvu uurimistööde kaitsmise ja koostamise juhendiga.

Tutvu kõikide varasemalt farmaatsia instituudis kaitstud uurimistöödega.

 

.

Huttunen, Anna Paulina
Ravimtaimede kasvatamisest, kogumisest ja kasutamisest Eestis: küsitlusuurimus
Juhendajad PhD Ain Raal, MSc Janne Sepp
Retsensent MPharm Gerda Nelis

Inno, Karoliina
Tableti disaini ja abiainete mõju raviaine vabanemisele 3D-prinditud tablettidest
Juhendaja PhD Ivo Laidmäe
Retsensent MSc Kristiine Roostar

Jürgenson, Kristiina
Käitlejat puudutava ohutusalase info kättesaadavus kasvajavastaste ja immunomoduleerivate ravimite näitel
Juhendajad MSc Kersti Teder, MSc Marika Saar
MSc Marko Urbala

Kiik, Martin
Eestis välja kirjutatud piiriülese digiretsepti alusel Soome apteekidest väljastatud ravimite registripõhine uuring
Juhendajad PhD Daisy Volmer, MSc Reelika Jõgi
Retsensent MSc Katrin Kurvits

Kikerpill, Meeli
Apteekri roll ja kompetentsid esmatasandi tervishoius
Juhendaja PhD Daisy Volmer
Retsensent PhD Kristiina Sepp

Kotova, Kristina
Ternespiima-, täispiima ja ternespiima vadakupulbri analüüs ja suus dispergeeruvate tablettide disainimine ja testimine
Juhendajad PhD Ivo Laidmäe, PhD Ain Raal, PhD Jyrki Heinämäki
Retsensent PhD Urve Paaver

Kurtina, Darja
Rosmariinhappe 3D-printimine tehnoloogia väljatöötamine
Juhendajad PhD Ain Raal, PhD Oleh Koshovyi
Retsensent PhD Ivo Laidmäe

Laur, Heleriin
Jõhvikaekstraktide kvalitatiivne ja kvantitatiivne analüüs
Juhendajad PhD Ain Raal, PhD Oleh Koshovyi
Retsensent PhD Meeme Utt

Laur, Ulrika
Analooginsuliinide vastaste IgG-tüüpi antikehade määramine esimest tüüpi diabeediga isikute vereseerumitest
Juhendaja PhD Meeme Utt
Retsensent PhD Ivo Laidmäe

Lombiots, Karin
Pooltahkel ekstrusioonil (SSE) põhineva 3D-printimise tehnoloogia kasutamine propranoloolhüdrokloriidi sisaldavate preparaatide valmistamiseks ja nende preparaatide kvaliteedi hindamine
MSc Kristiine Roostar, PhD Urve Paaver
Retsensent PhD Jyrki Heinämäki

Mahar, Sabrina
Kõrge ja mõõduka riskiga potsentsiaalselt sobimatute ravimite esinemise hindamine hulgiravimikasutajatest hooldekodu patsientide raviskeemides
Juhendaja PhD Daisy Volmer
Retsensent MSc Anita Tuula

Maidlas, Eliise
Antrobotanicus: ravimtaimede alase folkloorse ja farmatseutilise küsitluskava väljatöötamine ja piloteerimine
Juhendajad PhD Ain Raal, MBiol Kristel Vilbaste
Retsensent MSc Janne Sepp

Rikkand, Laura Lisa
D-vitamiini analoog MC903 moduleerib tsütokiini TSLP ekspressiooni inimese primaarsetes keratinotsüütides TLR3-vahendatud varajases põletikuvastuses
Juhendajad PhD Martin Pook, PhD Ana Rebane
Retsensent PhD Janeli Viil

Risuhhin, Alan
Propranoloolvesinikkloriidi määramiseks 3D prinditud tablettides kasutatava HPLC meetodi valideerimine
Juhendaja PhD Andres Meos
Retsensent PhD Uno Mäeorg

Sild, Gregor Stan
E-kommertsist saadava pulberenergiajoogi Dragonfruit Punch analüüs
Juhendaja PhD Meeme Utt
Retsensent PhD Liis Preem

Vannas, Saskia
Eesti apteekrite teadlikkus ja valmisolek kahjude vähendamise teenuste pakkumiseks
Juhendaja PhD Kristiina Sepp
Retsensent PhD Daisy Volmer

Ainso, Marite                    Diabeediravimite kasutamine Eesti eakatel patsientidel.

                                          Juhendajad: MSc Veera Bobrova

                                                              PhD Daisy Volmer

Andla, Hanna                    Terapeutilise potentsiaaliga uudsete miRNA-146a sarnaste mikroRNA-de valideerimine ja testimine HaCaT rakkudes.

                                          Juhendajad: PhD Ana Rebane

                                                              PhD Helen Vaher

                                                              MSc Kapilraj Periyasamy

Berezovska, Regina          D-vitamiini ja tema analoogi elokaltsitooli mõju närvirakkude elulemusele ja närvijätkete kasvule närvirakkude primaarkultuuri mudelis.

                                          Juhendaja: PhD Külli Jaako

Jõgisoo, Johanna               Ravijärgimuse probleemid ja nende seostamine enesehinnatud ravijärgimusega ravimite kasutamise hindamise teenuse patsientide näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                              MSc Anita Tuula

Kärk, Merili                       Kaltsitriooli ja D-vitamiini analoogi elokaltsitooli kaitsev toime rakusurmale hapniku puuduses roti primaarses närvirakkude kultuuris.

                                          Juhendaja: MSc Kelli Somelar-Duracz

Koppel, Jaak Mattias        Insuliini vastaste antikehade esinemine esimest tüüpi diabeediga patsientidel.

                                          Juhendaja: PhD Meeme Utt

Margens, Triinu                 Apteegis kasutusel olevad ravimialase nõustamise otsustustuge pakkuvad lahendused.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp

Muhhina, Violetta             Ekstemporaalsete ravimite retseptuuri analüüs kahes Ida-Virumaa apteegis.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Nelis, Gerda                      Apteekides müüdavate teesegude teaduspõhisus: analüüs ja ettepanekud valitud teesegude näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Nurm, Anette                     Müügiloata ravimite kasutamine Eesti haiglates: vajadus ja ohud
                                          Juhendajad: MSc Kersti Teder, MSc Janne Sepp

Suškevitš, Julia                  Kõrge riskiga potentsiaalselt sobimatute ravimite kasutamise hindamine eakatel polüfarmakoteraapiaga patsientidel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                              MSc Veera Bobrova

Žoržoliani, Margaret         Pikaajalise D-vitamiini defitsiidi mõju keskealiste hiirte kognitiivsetele funktsioonidele ja depressioonilaadsele käitumisele      kroonilise ettearvamatu kerge stressi mudelis.

                                          Juhendajad: MSc Kelli Somelar-Duracz

                                                              PhD Külli Jaako

Tihhonova, Marina            Raviaine vabanemine ekstrusioonitehnoloogiaga valmistatud 3D-prinditud tablettides.

                                          Juhendajad: PhD Urve Paaver

                                          PhD Andres Meos

Ušanova, Valentina           Ekstemporaalse retseptuuri muutus Eesti apteekides aastatel 2003-2016 üliõpilaste praktikapäevikute analüüsi põhjal.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

 

 

Armolik, Eger-Jasper       Amüloid beeta agregatsiooni vähendamine rakku sisenevate peptiididega.

                                          Juhendajad: PhD Rando Porosk

                                                               PhD Česlava Kairane

                                                               PhD Ly Porosk


Belouss, Diana                  Mitte-eestlastest apteekrite erialane infoväli ja ravimisuhtlemise aspektid.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Bravikova, Jekaterina       Üldapteegis gripi vastu vaktsineerimine COVID-19 teise laine ajal – patsientide tagasiside vaktsineerimisele.

                                          Juhendaja: MSC Kristiina Sepp


Dmitrijeva, Anastassia     Eesti haiglatöötajate rahulolu haiglaapteegi teenustega.

                                          Juhendajad: MSc Marika Saar

                                                               MSc Marko Urbla


Harjo, Marlen                   Patsientide ravimite kasutamisega seotud probleemide tuvastamine ja dokumenteerimine ravimite kasutamise hindamise teenusel.

                                          Juhendajad: MSC Anita Tuula

                                                               MSC Veera Bobrova


Ild, Kristel                        Želatiini ultraheli–elektrospinnimine.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe


Jõgi, Reelika                     Cross-border e-prescriptions – the first experiences of the pharmacists in Estonia and Finland.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Leena Saastamoinen

                                                               PhD Johanna Timonen


Kaljus, Brett Marie           Apteekrite täiendusõppe korraldus Eestis.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Ain Raal


Kartau, Maile                   Retseptiravimite kasutamine rasedatel Eestis – 2008 ja 2019 aasta andmete võrdlus.

                                          Juhendaja: PhD Jana Lass


Keidong, Hanna                Nutika ravimikarbi vajadus hulgiravimikasutajatest patsientide ravijärgimuse parandamisel ja ravimite kasutamise jälgimisel – patsientide ja tervishoiutöötajate arvamused.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer


Kobakene, Marit               Uudsete lipopeptiidide kasutamine siRNA-de transpordiks rakukultuurimudelites.

                                          Juhendajad: PhD Taavi Lehto

                                                               PhD Tõnis Lehto


Maandi, Valeria                Raviaine difusiooni ja permeaabluse uurimine Franz difusioonirakus.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik


Malikov, Artyom              Pika- ja lühitoimeliste VIII hüübimisfaktori ravimpreparaatide farmakokineetiliste omaduste uurimine A-hemofiiliat põdevatel patsientidel.

                                          Juhendajad: MSc Kaspar Kaju

                                                               MSc Marko Urbla

                                                               MSc Marika Pitka


Morgunov, Aleksei           AWaRe klassifikatsiooni ravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi antimikroobse ravi juhendis.

                                          Juhendajad: PhD Jana Lass

                                                               PhD Piret Mitt


(kinnine kaitsmine)

Männaste, Laura               Elektrospinnitud biopolümeersete haavakatete disain ja valmistamine ning nende mukoadhesiivsuse hindamine.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik


Niemeister, Jana               Nanofibrillaarse tselluloosi mõju hüdroksüpropüülmetüültselluloosi põhiste polümeerkatete omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Nikopensius, Agne           Ravimite ekstemporaalne valmistamine Eesti üldapteekides.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Peetsalu, Epp                    Potentsiaalselt sobimatute ravimite kasutamine eakatel patsientidel fookusega kesknärvisüsteemi toimivatel ainetel.

                                          Juhendajad: MSc Veera Bobrova

                                                               PhD Daisy Volmer


Rammi, Kristin                 Tervisealane nõustamine sotsiaalmeedias.

                                          Juhendajad: PhD Külli Jaako

                                                               PhD Daisy Volmer

                                                               Dr Raul Kokassaar


Randveer, Hendrik           Covid-19 esimese laine mõju krooniliste haiguste ravimite väljaostmisele.

                                          Juhendajad: PhD Ott Laius

                                                               PhD Daisy Volmer


Roostar, Kristiine             Digikompetentsid proviisoriõppes – üliõpilaste ja õppejõudude enesehinnangu põhjal.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Sikut, Daniel                     Raviinsuliini vastaste antikehade esinemine esimest tüüpi diabeediga patsientide seerumis.

                                          Juhendaja: PhD Meeme Utt

                                                              


Smirnova, Svetlana          Glükoositundlik insuliini vabastav nanofiibersüsteem.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe


Suursild, Liisbeth             Vaktsineerimisteenuse pakkumine Eesti üldapteekides – proviisorite ja farmatseutide valmisoleku hindamine planeeritud käitumisteooria põhjal.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Tšurubrova, Liana            Aktiveeritud vadakuvalguga suus kiiresti dispergeeruvate ravimkilede valmistamine valamismeetodil.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Vlassova, Tatjana             Mõningate ravimtaimede mõju glükohemoglobiini ja veresuhkru sisaldusele diabeetiku (tüüp I) igapäevaelus.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

2020 (kevad)

Angilova, Anastassia        Nanofibrillaarse tselluloosi mõju elektrospinnitud nanofiibermati omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Apalkov, Aleksei              Ravimite kasutamise hindamise teenuse pilootprojekt Liivaku Apteegi haruapteegis 1 (Kullerkupu).

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Bojašova, Natalja             Ravimite kasutamisega seotud teenused üldapteegis – Tallinna apteegikülastajate arvamused, kogemused ja ootused.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Borovikova, Natalia         Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguste ja gripi korral apteekrite seas.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Einfeldt, Merje                 Ekstemporaalsete ravimite valmistamise muutus Eesti üldapteekides perioodil 2003–2018.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Erikson, Egle                    Nanofiibrite nõelata elektrospinnimine farmatseutiliseks ja biomeditsiiniliseks kasutamiseks.

                                          Juhendajad: PhD Jyrki Heinämäki

                                                               PhD Ivo Laidmäe

Gilan, Olesja                     Ekstemporaalsete ravimite retseptuur erinevates Tallinna apteekides.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Gorbatšova, Valentina      Elektrospinnitud nanofiibritest saadud liposoomide karakteriseerimine ja nende stabiilsus.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Haigonen, Julia                 Geelid Eesti apteegiturul: apteekrite teadlikkusest geelides olevatest abiainetest ja nende võimalikest kõrvaltoimetest.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Helstein-Mau, Nele          Rahvahuumor rohuteaduses ja ravimimaailmas.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                              PhD Marju Kõivupuu

Israel, Merilin                   Oskar Luts farmatseudina erinevates apteekides.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Ivanova, Anastassia          Ekstemporaalse retseptuuri muutus ajas kahe apteegi näitel.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Jessina, Natalja                 Meediapraktikate roll ravisoostumuse parandamisel hüpertensiooni näitel.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Kadi Lubi

Jõgis, Alina                       Ekstemporaalsete ravimite valmistamine apteekides – patsientide hinnang ja eelistused Eesti kontekstis.

                                          Juhendaja: MSc Laura Viidik

Jürgens, Katrin                 Ravimite kasutamisega seotud potentsiaalsete probleemide hindamine eakatel patsientidel erinevate andmebaaside näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                              MSc Veera Bobrova

Kerno, Marion                  Antibiootikumide kasutamine Eesti elanikkonna seas 2019. aastal. Juhendaja: PhD Urve Paaver

Kirikal, Maris                   Tartu apteegikülastajate teadlikkus käsimüügiravimite kasutamise ja selle nõustamise kohta üldapteegis.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kizilova, Margarita          Ravimite ja ravimtaimede kasutamine unehäirete ravis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Koidu, Tiina                     Meditsiiniseadmed ja nende kasutamise nõustamine Eesti üldapteekides – muutused viie aasta jooksul 2012–17.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kont-Kontson, Reili         Rapla eakate apteegikülastajate ravimite kasutamine ja enesehinnanguline ravijärgimus.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Koppel, Airi                      „Apteegiteenuse kvaliteedijuhise“ rakendamine Eesti üldapteekide tegevuse ja pakutavate teenuste hindamiseks – 2014–19 aastate võrdluses.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kovaleva, Darina              Elektrospinnitud fiibermaatriksist klooramfenikooli vabanemisprofiilide võrdlus modifitseeritud dissolutsioonitestis ja difusioonitestis agarplaadil.

                                          Juhendaja: MSc Liis Preem

Kudi, Merlin                     Antimikroobsed haavakatted – omadused ja reaalne kasutamine Eestis.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Laan, Liivi                        Ravimite kasutamise hindamise teenuse pilootprojekt Vändra Vanas Apteegis.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Lampe, Merle                   Elanikke teadlikkus valveapteegist ja vajadused Tartu näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Lindenburg, Valeria         Merevee lahuste turustamine ja tarbimine Eestis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Lipartova, Julia                 Uudsed elektrospinnitud polümeersed nanofiibrilised haavakatted.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Mooste, Nelja                   Eakate patsientide kognitiivne staatus ja meeleolu ning seos ravimite kasutamise ja kõrvaltoimetega.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Moroz, Jelena                   Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguse ja gripi korral Tallinna Läänemere Selveri apteegikülastajate näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Mätas, Eliko                     Ultraheli parameetrite mõju nanofiibritele ultraheli-elektrospinnimise ajal.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe

Mölder, Evelin                  Elanike teadlikkus valveapteegi olemasolust ja vajadused selle järele Tallinna näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Nikker, Elen                     Ravimtaimed ja lapsed: tõenduspõhisus ja ohud.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Papkina, Irina                   Nanofibrillaarse tselluloosi mõju elektrospinnitud nanofiibermati omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Pedaja, Mirjam                 Eesti internetiportaalides pakutavad isevalmistatud looduslikud tooted.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Poogen, Nataly                 Õppetegevuste mõju kätehügieeni nõuete järgimisele Narva haiglas.

                                          Juhendaja: PhD Andres Meos

Puskar, Janne                    Ravimite kasutamine eakatel patsientidel fookusega valuravile.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Püss, Anne                        Kopranõre kui rahvameditsiinile omase vahendi ravivatest omadustest.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Saare, Renate                    Töövarjupäev apteegis – õpilaste ja apteekrite tagasiside.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Shepeleva, Olga                Ravimtaimede turustamisest Eestis.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               MSc Janne Sepp

Sopp, Eha                          Ravimiriskide vähendamise meetmete rakendamine agomelatiini näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Katrin Kurvits

Žuravljova, Olga               Meediapraktikate roll ravisoostumuse parandamisel II tüüpi diabeedi näitel.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Kadi Lubi

Talve, Triin                       Tallinna eakate jaeapteegi külastajate ravimite kasutamine ja enesehinnang oma tervise ning eluviisi kohta.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Tiisvelt, Herge                  Haavaravi meetodid ajaloost tänapäevani.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Toobal, Annika                 Alkoholi ja ravimite sagedasemad koostoimed.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Uhanova, Aljona               Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguste ja gripi korral Pärnamäe Keskuse Mustakivi Haruapteegi külastajate poolt.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Vahar, Kerli                      Objektive Structured Clinical Examination test käsimüügiravimite kasutamise nõustamise hindamiseks – proviisoriüliõpilaste ja farmatseutide teadmiste võrdlus.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Valge, Kerli                      Apteekrite kaasamine inimeste individuaalse diabeediriski hindamisel.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp

Villem, Helena                 Tavainimeste enesehinnangulised teadmised erinevate haiguste ja nende ravivõimaluste kohta.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Vološtšuk, Ljubov            Konfliktid apteegikülastajatega ja nende ajaline dünaamika apteegis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Vunukainen, Kristi           Professor August Siim teadlase, õppejõu ja inimesena.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

2020 (sügis)

Afanasenko, Jevgenia       Kukkumisriski suurendavate ravimite hindamine kõrge kukkumisriskiga patsientidel Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas.

                                          Juhendaja: MSc Liisa Jõhvik

2021

Allik, Andres                    Aktiveeritud vadakuvalguga suus kiiresti dispergeeruvate ravimkilede valmistamine elektrospinnimise meetodil.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Fedorova, Katerina           Tsöliaakiahaigete patsientide ravimite ja toidulisandite kasutamise nõustamine üldapteegis – apteekrite ja patsientide tagasiside.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Oivi Uibo

Jaama, Marel                    Kollase karikakra (Anthemis tinctoria) ja Hariliku heinputke (Angelica sylvestris) eeterliku õli ja polüfenoolse koostise ning vähivastase toime uurimine.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Meeme Utt

                                                               PhD Tõnu Püssa

Jaani, Katrin                     Proviisori pakutava patsientide ravimikasutamise nõustamise teenuse mudeli loomine ja selle valideerimine Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas.

                                          Juhendajad: MSc Marika Saar

                                                               MSc Liisa Jõhvik

Kašura, Maksim               Eakate apteegikülastajate ravimite kasutamise analüüs fookusega valuravil.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Kurvet, Krista                   Kardiovaskulaarsüsteemi haiguste ravimite kasutamine eakatel patsientidel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Laar, Kaarel                      Gradientstruktuuriga nanofiibermati valmistamine ultrahelielektrospinnimisel.

                                          Juhendajad: PhD Ivo Laidmäe

                                                               PhD Jyrki Tapio Heinämäki

Olado, Kristjan                 3D-prinditud polüetüleenoksiidstruktuuride in situ ja post-print UV-ristsidumine.

                                          Juhendaja: MSC Laura Viidik

Peterson Kelli-Elen          Mikrobiaalse kontaminatsiooni hindamine erinevates Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste farmatseutilise tehnoloogia praktikumide käigus valmistatud ravimvormides.

                                          Juhendaja: PhD Tõnis Karki

(Uurimistöö ei ole avalik)

Randmäe, Kelli                 Antimikroobset peptiidi sisaldavate elektrospinnitud haavakatete valmistamine ja nende omaduste uurimine.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik

Rass, Hedvig                     Eesti apteekide ja apteekrite tegevus kriisiolukorras COVID-19 pandeemia näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Kadi Lubi

Raud, Jaak                        Biotsiide sisaldavate antimikroobsete kiuliste maatriksite elektrospinnimine ja analüüs.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Georg-Marten Lanno

2021

Risuhhin, Artur                 Apteegikülastajate arvamused, kogemused ja ootused ravimite kasutamisega seotud teenuste kohta üldapteegis.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp   

Šorina, Elisabet                Rahvusvahelise ravimite kasutamisega seotud probleemide klassifikatsiooni rakendamine patsientide ravimiprobleemide hindamisel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Liina Jõhvik

Tähtjärv, Taavo                ARC-inhibiitori ja nonaargiinipõhise transportvektori konjugaatide konstrueerimine proteiinkinaaside aktiivsuse reguleerimiseks elusrakkudes.

                                          Juhendaja: PhD Kaido Viht

2019

Ergma, Brigitta                 Antibakteriaalsed klooramfenikooli sisaldavad mesopoorsed räni nanoosakesed elektrospinnitud nanokiulisse matti.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogerman

                                                               MSc Georg-Marten Lanno

Kaljula, Karmen               Prootonpumba inhibiitorite kasutamine SA Tartu ülikooli kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonna patsientidel.

                                          Juhendaja: MSc Marika Saar

2020

Kukina, Maria                  Ravimite käitlemise ja kasutamise toetamine ravimite personaalse jaendamise teenust kasutatavates eesti hooldekodudes.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

                                                               PhD Kristian Semjonov

Kukk, Carmen                  Gripi vastu vaktsineerimine üldapteegis – patsientide ja apteekrite tagasiside pilootprojektile.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Kristiina Sepp

Kõrvas, Rasmus                Neerufunktsiooni kirjeldamine Tartu Ülikooli Kliinikumi hospitaliseeritud maliigse, mittemaliigse või onkoloogilise diagnoosiga patsientidel vanuses 0 – 25 aastat.

                                          Juhendajad: PhD Lenne Triin Kõrgvee

                                                               MSc Marika Saar

Malk, Maria                      Erinevate struktuuridisainide mõju polüetüleenoksiidist võrestike 3D-prinditavusele.

                                          Juhendaja: MSc Laura Viidik

Maltis, Emma                   Proviisori ja perearsti koostöö ning lisateenused üldapteegis diabeediriski hindamise näitel – patsientide ja perearstide tagasiside.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Kristiina Sepp

Matt, Külliki                     FLT1 geeni polümorfismi seos preeklampsia ja teiste rasedusaegsete hüpertensiivsete haigustega ning antihüpertensiivsete ravimite vajadusega raseduse ajal.

                                          Juhendajad: PhD Kristiina Rull

                                                               MSc Triin Kikas

Puusalu, Karoliine            Nanofibrillaarse tselluloosi lisamise mõju polümeerkatete omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Saul, Kadri                        Mett sisaldavate pooltahkete ravimpreparaatide väljatöötamine.

(kinnine kaitsmine)          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Tammsaar, Liisa               Rakusisese trnspordivalgu düneiini kerge ahela mõju neuronite elulemusele ja mitokondrite tihedusele aksonite lõpmetes.

                                          Juhendaja: PhD Dzamilja Safiulina

Timmusk, Kerda               Neurogeneesi ja polüsialüülitud neuraalse raku adhesioonimolekuli roll neuropaatilise valu korral tekkivates muutustes aju plastilisuses C57B1/6 hiirte loommudelis.

                                          Juhendaja: PhD Külli Jaako

Tops, Rahel                       Rasvlahustuvate vitamiinide A, D ja E määramine vitamiinikontsentraatides ja söödalisandites.

                                          Juhendajad: PhD Urve Paaver

                                                               PhD Andres Meos

Tuula, Anita                      Ravimite kasutamise hindamise pilootprojekt Eesti üldapteekides.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Liisa Randmäe

Celia Teresa Pozo Ramos kaitseb doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing”

10. mail kaitseb Celia Teresa Pozo Ramos doktoritööd „Preparation and assessment of antimicrobial electrospun matrices for prospective applications in wound healing” („Antimikroobsete elektrospinnitud maatriksite valmistamine ja hindamine haavaravis rakendamiseks”).

Veebiseminar: teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond korraldab veebiseminari, et tutvustada teadmussiirdedoktorantuuri eesmärke ja võimalusi selles osaleda.
Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente

Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente