Uurimistöö

Proviisoriõppe uurimistööd on eksperimentaalsed või uurimuslikud, referatiivsed uurimistööd kaitsmisele ei kuulu. Uurimistöö teema peab olema seotud proviisoriõppe õppekavas oleva õppeainega.

Uurimistöö vormistamisel lähtutakse akadeemilisele uurimistööle omastest nõuetest.

Tutvu uurimistööde kaitsmise ja koostamise juhendiga.

Tutvu kõikide varasemalt farmaatsia instituudis kaitstud uurimistöödega.

.

 

 

 

Armolik, Eger-Jasper       Amüloid beeta agregatsiooni vähendamine rakku sisenevate peptiididega.

                                          Juhendajad: PhD Rando Porosk

                                                               PhD Česlava Kairane

                                                               PhD Ly Porosk


Belouss, Diana                  Mitte-eestlastest apteekrite erialane infoväli ja ravimisuhtlemise aspektid.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Bravikova, Jekaterina       Üldapteegis gripi vastu vaktsineerimine COVID-19 teise laine ajal – patsientide tagasiside vaktsineerimisele.

                                          Juhendaja: MSC Kristiina Sepp


Dmitrijeva, Anastassia     Eesti haiglatöötajate rahulolu haiglaapteegi teenustega.

                                          Juhendajad: MSc Marika Saar

                                                               MSc Marko Urbla


Harjo, Marlen                   Patsientide ravimite kasutamisega seotud probleemide tuvastamine ja dokumenteerimine ravimite kasutamise hindamise teenusel.

                                          Juhendajad: MSC Anita Tuula

                                                               MSC Veera Bobrova


Ild, Kristel                        Želatiini ultraheli–elektrospinnimine.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe


Jõgi, Reelika                     Cross-border e-prescriptions – the first experiences of the pharmacists in Estonia and Finland.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Leena Saastamoinen

                                                               PhD Johanna Timonen


Kaljus, Brett Marie           Apteekrite täiendusõppe korraldus Eestis.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Ain Raal


Kartau, Maile                   Retseptiravimite kasutamine rasedatel Eestis – 2008 ja 2019 aasta andmete võrdlus.

                                          Juhendaja: PhD Jana Lass


Keidong, Hanna                Nutika ravimikarbi vajadus hulgiravimikasutajatest patsientide ravijärgimuse parandamisel ja ravimite kasutamise jälgimisel – patsientide ja tervishoiutöötajate arvamused.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer


Kobakene, Marit               Uudsete lipopeptiidide kasutamine siRNA-de transpordiks rakukultuurimudelites.

                                          Juhendajad: PhD Taavi Lehto

                                                               PhD Tõnis Lehto


Maandi, Valeria                Raviaine difusiooni ja permeaabluse uurimine Franz difusioonirakus.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik


Malikov, Artyom              Pika- ja lühitoimeliste VIII hüübimisfaktori ravimpreparaatide farmakokineetiliste omaduste uurimine A-hemofiiliat põdevatel patsientidel.

                                          Juhendajad: MSc Kaspar Kaju

                                                               MSc Marko Urbla

                                                               MSc Marika Pitka


Morgunov, Aleksei           AWaRe klassifikatsiooni ravimid Tartu Ülikooli Kliinikumi antimikroobse ravi juhendis.

                                          Juhendajad: PhD Jana Lass

                                                               PhD Piret Mitt


(kinnine kaitsmine)

Männaste, Laura               Elektrospinnitud biopolümeersete haavakatete disain ja valmistamine ning nende mukoadhesiivsuse hindamine.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik


Niemeister, Jana               Nanofibrillaarse tselluloosi mõju hüdroksüpropüülmetüültselluloosi põhiste polümeerkatete omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Nikopensius, Agne           Ravimite ekstemporaalne valmistamine Eesti üldapteekides.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Peetsalu, Epp                    Potentsiaalselt sobimatute ravimite kasutamine eakatel patsientidel fookusega kesknärvisüsteemi toimivatel ainetel.

                                          Juhendajad: MSc Veera Bobrova

                                                               PhD Daisy Volmer


Rammi, Kristin                 Tervisealane nõustamine sotsiaalmeedias.

                                          Juhendajad: PhD Külli Jaako

                                                               PhD Daisy Volmer

                                                               Dr Raul Kokassaar


Randveer, Hendrik           Covid-19 esimese laine mõju krooniliste haiguste ravimite väljaostmisele.

                                          Juhendajad: PhD Ott Laius

                                                               PhD Daisy Volmer


Roostar, Kristiine             Digikompetentsid proviisoriõppes – üliõpilaste ja õppejõudude enesehinnangu põhjal.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Sikut, Daniel                     Raviinsuliini vastaste antikehade esinemine esimest tüüpi diabeediga patsientide seerumis.

                                          Juhendaja: PhD Meeme Utt

                                                              


Smirnova, Svetlana          Glükoositundlik insuliini vabastav nanofiibersüsteem.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe


Suursild, Liisbeth             Vaktsineerimisteenuse pakkumine Eesti üldapteekides – proviisorite ja farmatseutide valmisoleku hindamine planeeritud käitumisteooria põhjal.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp


Tšurubrova, Liana            Aktiveeritud vadakuvalguga suus kiiresti dispergeeruvate ravimkilede valmistamine valamismeetodil.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver


Vlassova, Tatjana             Mõningate ravimtaimede mõju glükohemoglobiini ja veresuhkru sisaldusele diabeetiku (tüüp I) igapäevaelus.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

2020 (kevad)

Angilova, Anastassia        Nanofibrillaarse tselluloosi mõju elektrospinnitud nanofiibermati omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Apalkov, Aleksei              Ravimite kasutamise hindamise teenuse pilootprojekt Liivaku Apteegi haruapteegis 1 (Kullerkupu).

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Bojašova, Natalja             Ravimite kasutamisega seotud teenused üldapteegis – Tallinna apteegikülastajate arvamused, kogemused ja ootused.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Borovikova, Natalia         Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguste ja gripi korral apteekrite seas.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Einfeldt, Merje                 Ekstemporaalsete ravimite valmistamise muutus Eesti üldapteekides perioodil 2003–2018.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Erikson, Egle                    Nanofiibrite nõelata elektrospinnimine farmatseutiliseks ja biomeditsiiniliseks kasutamiseks.

                                          Juhendajad: PhD Jyrki Heinämäki

                                                               PhD Ivo Laidmäe

Gilan, Olesja                     Ekstemporaalsete ravimite retseptuur erinevates Tallinna apteekides.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Gorbatšova, Valentina      Elektrospinnitud nanofiibritest saadud liposoomide karakteriseerimine ja nende stabiilsus.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Haigonen, Julia                 Geelid Eesti apteegiturul: apteekrite teadlikkusest geelides olevatest abiainetest ja nende võimalikest kõrvaltoimetest.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Helstein-Mau, Nele          Rahvahuumor rohuteaduses ja ravimimaailmas.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                              PhD Marju Kõivupuu

Israel, Merilin                   Oskar Luts farmatseudina erinevates apteekides.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Ivanova, Anastassia          Ekstemporaalse retseptuuri muutus ajas kahe apteegi näitel.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Jessina, Natalja                 Meediapraktikate roll ravisoostumuse parandamisel hüpertensiooni näitel.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Kadi Lubi

Jõgis, Alina                       Ekstemporaalsete ravimite valmistamine apteekides – patsientide hinnang ja eelistused Eesti kontekstis.

                                          Juhendaja: MSc Laura Viidik

Jürgens, Katrin                 Ravimite kasutamisega seotud potentsiaalsete probleemide hindamine eakatel patsientidel erinevate andmebaaside näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                              MSc Veera Bobrova

Kerno, Marion                  Antibiootikumide kasutamine Eesti elanikkonna seas 2019. aastal. Juhendaja: PhD Urve Paaver

Kirikal, Maris                   Tartu apteegikülastajate teadlikkus käsimüügiravimite kasutamise ja selle nõustamise kohta üldapteegis.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kizilova, Margarita          Ravimite ja ravimtaimede kasutamine unehäirete ravis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Koidu, Tiina                     Meditsiiniseadmed ja nende kasutamise nõustamine Eesti üldapteekides – muutused viie aasta jooksul 2012–17.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kont-Kontson, Reili         Rapla eakate apteegikülastajate ravimite kasutamine ja enesehinnanguline ravijärgimus.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Koppel, Airi                      „Apteegiteenuse kvaliteedijuhise“ rakendamine Eesti üldapteekide tegevuse ja pakutavate teenuste hindamiseks – 2014–19 aastate võrdluses.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Kovaleva, Darina              Elektrospinnitud fiibermaatriksist klooramfenikooli vabanemisprofiilide võrdlus modifitseeritud dissolutsioonitestis ja difusioonitestis agarplaadil.

                                          Juhendaja: MSc Liis Preem

Kudi, Merlin                     Antimikroobsed haavakatted – omadused ja reaalne kasutamine Eestis.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Laan, Liivi                        Ravimite kasutamise hindamise teenuse pilootprojekt Vändra Vanas Apteegis.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Lampe, Merle                   Elanikke teadlikkus valveapteegist ja vajadused Tartu näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Lindenburg, Valeria         Merevee lahuste turustamine ja tarbimine Eestis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Lipartova, Julia                 Uudsed elektrospinnitud polümeersed nanofiibrilised haavakatted.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Mooste, Nelja                   Eakate patsientide kognitiivne staatus ja meeleolu ning seos ravimite kasutamise ja kõrvaltoimetega.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Moroz, Jelena                   Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguse ja gripi korral Tallinna Läänemere Selveri apteegikülastajate näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Mätas, Eliko                     Ultraheli parameetrite mõju nanofiibritele ultraheli-elektrospinnimise ajal.

                                          Juhendaja: PhD Ivo Laidmäe

Mölder, Evelin                  Elanike teadlikkus valveapteegi olemasolust ja vajadused selle järele Tallinna näitel.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Nikker, Elen                     Ravimtaimed ja lapsed: tõenduspõhisus ja ohud.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Papkina, Irina                   Nanofibrillaarse tselluloosi mõju elektrospinnitud nanofiibermati omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Pedaja, Mirjam                 Eesti internetiportaalides pakutavad isevalmistatud looduslikud tooted.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Poogen, Nataly                 Õppetegevuste mõju kätehügieeni nõuete järgimisele Narva haiglas.

                                          Juhendaja: PhD Andres Meos

Puskar, Janne                    Ravimite kasutamine eakatel patsientidel fookusega valuravile.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Püss, Anne                        Kopranõre kui rahvameditsiinile omase vahendi ravivatest omadustest.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Saare, Renate                    Töövarjupäev apteegis – õpilaste ja apteekrite tagasiside.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Shepeleva, Olga                Ravimtaimede turustamisest Eestis.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               MSc Janne Sepp

Sopp, Eha                          Ravimiriskide vähendamise meetmete rakendamine agomelatiini näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Katrin Kurvits

Žuravljova, Olga               Meediapraktikate roll ravisoostumuse parandamisel II tüüpi diabeedi näitel.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Kadi Lubi

Talve, Triin                       Tallinna eakate jaeapteegi külastajate ravimite kasutamine ja enesehinnang oma tervise ning eluviisi kohta.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Tiisvelt, Herge                  Haavaravi meetodid ajaloost tänapäevani.

                                          Juhendaja: PhD Karin Kogermann

Toobal, Annika                 Alkoholi ja ravimite sagedasemad koostoimed.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Uhanova, Aljona               Ravimtaimede kasutamine külmetushaiguste ja gripi korral Pärnamäe Keskuse Mustakivi Haruapteegi külastajate poolt.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Vahar, Kerli                      Objektive Structured Clinical Examination test käsimüügiravimite kasutamise nõustamise hindamiseks – proviisoriüliõpilaste ja farmatseutide teadmiste võrdlus.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Valge, Kerli                      Apteekrite kaasamine inimeste individuaalse diabeediriski hindamisel.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp

Villem, Helena                 Tavainimeste enesehinnangulised teadmised erinevate haiguste ja nende ravivõimaluste kohta.

                                          Juhendaja: PhD Daisy Volmer

Vološtšuk, Ljubov            Konfliktid apteegikülastajatega ja nende ajaline dünaamika apteegis.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

Vunukainen, Kristi           Professor August Siim teadlase, õppejõu ja inimesena.

                                          Juhendaja: PhD Ain Raal

2020 (sügis)

Afanasenko, Jevgenia       Kukkumisriski suurendavate ravimite hindamine kõrge kukkumisriskiga patsientidel Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas.

                                          Juhendaja: MSc Liisa Jõhvik

2021

Allik, Andres                    Aktiveeritud vadakuvalguga suus kiiresti dispergeeruvate ravimkilede valmistamine elektrospinnimise meetodil.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Fedorova, Katerina           Tsöliaakiahaigete patsientide ravimite ja toidulisandite kasutamise nõustamine üldapteegis – apteekrite ja patsientide tagasiside.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Oivi Uibo

Jaama, Marel                    Kollase karikakra (Anthemis tinctoria) ja Hariliku heinputke (Angelica sylvestris) eeterliku õli ja polüfenoolse koostise ning vähivastase toime uurimine.

                                          Juhendajad: PhD Ain Raal

                                                               PhD Meeme Utt

                                                               PhD Tõnu Püssa

Jaani, Katrin                     Proviisori pakutava patsientide ravimikasutamise nõustamise teenuse mudeli loomine ja selle valideerimine Tartu Ülikooli Kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonnas.

                                          Juhendajad: MSc Marika Saar

                                                               MSc Liisa Jõhvik

Kašura, Maksim               Eakate apteegikülastajate ravimite kasutamise analüüs fookusega valuravil.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Kurvet, Krista                   Kardiovaskulaarsüsteemi haiguste ravimite kasutamine eakatel patsientidel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

Laar, Kaarel                      Gradientstruktuuriga nanofiibermati valmistamine ultrahelielektrospinnimisel.

                                          Juhendajad: PhD Ivo Laidmäe

                                                               PhD Jyrki Tapio Heinämäki

Olado, Kristjan                 3D-prinditud polüetüleenoksiidstruktuuride in situ ja post-print UV-ristsidumine.

                                          Juhendaja: MSC Laura Viidik

Peterson Kelli-Elen          Mikrobiaalse kontaminatsiooni hindamine erinevates Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste farmatseutilise tehnoloogia praktikumide käigus valmistatud ravimvormides.

                                          Juhendaja: PhD Tõnis Karki

(Uurimistöö ei ole avalik)

Randmäe, Kelli                 Antimikroobset peptiidi sisaldavate elektrospinnitud haavakatete valmistamine ja nende omaduste uurimine.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Kairi Tiirik

Rass, Hedvig                     Eesti apteekide ja apteekrite tegevus kriisiolukorras COVID-19 pandeemia näitel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               PhD Kadi Lubi

Raud, Jaak                        Biotsiide sisaldavate antimikroobsete kiuliste maatriksite elektrospinnimine ja analüüs.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogermann

                                                               MSc Georg-Marten Lanno

2021

Risuhhin, Artur                 Apteegikülastajate arvamused, kogemused ja ootused ravimite kasutamisega seotud teenuste kohta üldapteegis.

                                          Juhendaja: MSc Kristiina Sepp   

Šorina, Elisabet                Rahvusvahelise ravimite kasutamisega seotud probleemide klassifikatsiooni rakendamine patsientide ravimiprobleemide hindamisel.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Liina Jõhvik

Tähtjärv, Taavo                ARC-inhibiitori ja nonaargiinipõhise transportvektori konjugaatide konstrueerimine proteiinkinaaside aktiivsuse reguleerimiseks elusrakkudes.

                                          Juhendaja: PhD Kaido Viht

2019

Ergma, Brigitta                 Antibakteriaalsed klooramfenikooli sisaldavad mesopoorsed räni nanoosakesed elektrospinnitud nanokiulisse matti.

                                          Juhendajad: PhD Karin Kogerman

                                                               MSc Georg-Marten Lanno

Kaljula, Karmen               Prootonpumba inhibiitorite kasutamine SA Tartu ülikooli kliinikumi statsionaarse õendusabi osakonna patsientidel.

                                          Juhendaja: MSc Marika Saar

2020

Kukina, Maria                  Ravimite käitlemise ja kasutamise toetamine ravimite personaalse jaendamise teenust kasutatavates eesti hooldekodudes.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Veera Bobrova

                                                               PhD Kristian Semjonov

Kukk, Carmen                  Gripi vastu vaktsineerimine üldapteegis – patsientide ja apteekrite tagasiside pilootprojektile.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Kristiina Sepp

Kõrvas, Rasmus                Neerufunktsiooni kirjeldamine Tartu Ülikooli Kliinikumi hospitaliseeritud maliigse, mittemaliigse või onkoloogilise diagnoosiga patsientidel vanuses 0 – 25 aastat.

                                          Juhendajad: PhD Lenne Triin Kõrgvee

                                                               MSc Marika Saar

Malk, Maria                      Erinevate struktuuridisainide mõju polüetüleenoksiidist võrestike 3D-prinditavusele.

                                          Juhendaja: MSc Laura Viidik

Maltis, Emma                   Proviisori ja perearsti koostöö ning lisateenused üldapteegis diabeediriski hindamise näitel – patsientide ja perearstide tagasiside.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Kristiina Sepp

Matt, Külliki                     FLT1 geeni polümorfismi seos preeklampsia ja teiste rasedusaegsete hüpertensiivsete haigustega ning antihüpertensiivsete ravimite vajadusega raseduse ajal.

                                          Juhendajad: PhD Kristiina Rull

                                                               MSc Triin Kikas

Puusalu, Karoliine            Nanofibrillaarse tselluloosi lisamise mõju polümeerkatete omadustele.

                                          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Saul, Kadri                        Mett sisaldavate pooltahkete ravimpreparaatide väljatöötamine.

(kinnine kaitsmine)          Juhendaja: PhD Urve Paaver

Tammsaar, Liisa               Rakusisese trnspordivalgu düneiini kerge ahela mõju neuronite elulemusele ja mitokondrite tihedusele aksonite lõpmetes.

                                          Juhendaja: PhD Dzamilja Safiulina

Timmusk, Kerda               Neurogeneesi ja polüsialüülitud neuraalse raku adhesioonimolekuli roll neuropaatilise valu korral tekkivates muutustes aju plastilisuses C57B1/6 hiirte loommudelis.

                                          Juhendaja: PhD Külli Jaako

Tops, Rahel                       Rasvlahustuvate vitamiinide A, D ja E määramine vitamiinikontsentraatides ja söödalisandites.

                                          Juhendajad: PhD Urve Paaver

                                                               PhD Andres Meos

Tuula, Anita                      Ravimite kasutamise hindamise pilootprojekt Eesti üldapteekides.

                                          Juhendajad: PhD Daisy Volmer

                                                               MSc Liisa Randmäe

#teadus #ühiskonnale

Dr. Jens K. Habermann peab avaliku loengu „Advancing Research through Biobanking in Europe and beyond – from community engagement to cross-country collaborations“

14. novembril kell 9.00 peab A. Linkbergi auditooriumis (Puusepa 8) avaliku loengu Euroopa biopankade tsentraalse infrastruktuuri BBMRI-ERIC peadirektor professor Dr Jens Habermann.
#teadus

Andres Meos

Andres Meos
#teadus

Andres Meos

Andres Meos