Õppimine

Proviisorite viieaastane õppekava hõlmab 300 ainepunkti, kus ainepunkti maht on 26 akadeemilist tundi (45 minutit). Pool sellest on loengutest, seminaridest, praktikumidest jm koosnev kontaktõpe õppejõududega ja teine pool iseseisev töö.

Proviisoriõpe on selle sisu ja omandatava erialase kompetentsi kiiremaks ja paremaks mõistmiseks jagatud moodulitesse: 

I Erialaidentiteet ja väärtused, teaduslik mõtlemine (sissejuhatus erialasse ja farmaatsia ajalugu, sissejuhatus üldapteegi tegevusse, farmaatsiaalane ladina keel, proviisor farmaatsiasektoris, bioeetika, statistiline analüüs, uurimistöö planeerimine ja teostamine).

II Ravimite praktiline käsitlus (ettevõtluse alused farmaatsias, farmakoepidemioloogia ja -ökonoomika, praktiline sotsiaalfarmaatsia, apteegipraktika).

III Ravimiarendus ja tootmine (farmatseutilised abiained, farmatseutiline tehnoloogia I–III, bio­tehnoloogia, füüsikaline farmaatsia, bio­far­maatsia).

IV Ravimite keemiline koostis ja kvaliteet (üldine ja anorgaaniline keemia, analüütiline keemia, farmatseutiline keemia I–II, farmakognoosia I–III, raviainete metabolism, orgaaniline ja bio­orgaaniline keemia, meditsiiniline biokeemia).

V Patsient ja ravimid (anatoomia, biofüüsika, inimese füsioloogia, meditsiiniline ja kliiniline mikrobioloogia, geneetika ja farmakogeneetika, patofüsioloogia, farmakoloogia, ravimite toksikoloogia, immunoloogia, veterinaarravimid).

VI Farmakoteraapia ja patsiendihool (sisse­juhatus laborimeditsiini, farmakoteraapia, sotsiaalfarmaatsia, kliiniline farmaatsia, kliiniline farmakoloogia, esmaabi, esmatasandi meditsiin, haiglafarmaatsia).

Lisaks kohustuslikele õppeainetele tuleb üliõpilasel läbida ka rida valikaineid, mille abil on võimalik täiendada oma teadmisi mingis kitsamas valdkonnas, nt ettevõtluses.

Õppekava lõpetanu omab erialaseid teadmisi ja oskusi tööle asumiseks üldapteegis, haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes jm või õpingute jätkamiseks doktoriõppes nii farmaatsia- kui ka siduserialadel.

Tutvu proviisori õppekava eesmärkide ja väljunditega.

 

Farmaatsia instituut sai õppekvaliteedi edendamise auhinna

Farmaatsia instituut sai tunnustuse proviisoriõppe pideva süsteemse arendamise eest. Muu hulgas hõlmab see õppekava jagamist kompetentsipõhisteks mooduliteks, uudsete hindamismeetodite kasutamist üliõpilaste erialateadmiste ja suhtlemisoskuse arendamiseks, apteegipraktika temaatilist struktureerimist ning täiendusõppeprogramme „Farmatseudist proviisoriks“ tervishoiukõrgkooli lõpetanutele ja „Kliiniline farmaatsia“ proviisoritele uudsete õppimisvõimaluste loomiseks.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul teeb rõõmu, et proviisori õppekava arendamisel on lähtutud õpetamise heas tavas sõnastatud väärtustest. „Õppemeetodite kasutamine, praktika- ja eksamikorraldus toetavad tegelikus elus vajalike oskuste kujunemist ning õppijaid suunatakse pidevalt oma oskusi analüüsima ja edasise õppimise võimalusi leidma,“ sõnas ta.

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ja kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Oluline on, et muudatused tehtaks töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhind on rahaline preemia 30 000 eurot.

 

Fotol vasakult: Aune Valk, Ain Raal, Daisy Volmer

Image
#õppimine
Andero Kalju

Tartu Ülikooli residentuuri kandideeris enam kui 200 inimest

15.09.2022
#õppimine
Andres Tennus

Tänavu alustab meditsiiniteaduste valdkonnas õpinguid enam kui 400 inimest

30.08.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022