Skip to main content

Õppimine

Proviisorite viieaastane õppekava hõlmab 300 ainepunkti, kus ainepunkti maht on 26 akadeemilist tundi (45 minutit). Pool sellest on loengutest, seminaridest, praktikumidest jm koosnev kontaktõpe õppejõududega ja teine pool iseseisev töö.

Proviisoriõpe on selle sisu ja omandatava erialase kompetentsi kiiremaks ja paremaks mõistmiseks jagatud moodulitesse: 

I Erialaidentiteet ja väärtused, teaduslik mõtlemine (sissejuhatus erialasse ja farmaatsia ajalugu, sissejuhatus üldapteegi tegevusse, farmaatsiaalane ladina keel, proviisor farmaatsiasektoris, bioeetika, statistiline analüüs, uurimistöö planeerimine ja teostamine).

II Ravimite praktiline käsitlus (ettevõtluse alused farmaatsias, farmakoepidemioloogia ja -ökonoomika, praktiline sotsiaalfarmaatsia, apteegipraktika).

III Ravimiarendus ja tootmine (farmatseutilised abiained, farmatseutiline tehnoloogia I–III, bio­tehnoloogia, füüsikaline farmaatsia, bio­far­maatsia).

IV Ravimite keemiline koostis ja kvaliteet (üldine ja anorgaaniline keemia, analüütiline keemia, farmatseutiline keemia I–II, farmakognoosia I–III, raviainete metabolism, orgaaniline ja bio­orgaaniline keemia, meditsiiniline biokeemia).

V Patsient ja ravimid (anatoomia, biofüüsika, inimese füsioloogia, meditsiiniline ja kliiniline mikrobioloogia, geneetika ja farmakogeneetika, patofüsioloogia, farmakoloogia, ravimite toksikoloogia, immunoloogia, veterinaarravimid).

VI Farmakoteraapia ja patsiendihool (sisse­juhatus laborimeditsiini, farmakoteraapia, sotsiaalfarmaatsia, kliiniline farmaatsia, kliiniline farmakoloogia, esmaabi, esmatasandi meditsiin, haiglafarmaatsia).

Lisaks kohustuslikele õppeainetele tuleb üliõpilasel läbida ka rida valikaineid, mille abil on võimalik täiendada oma teadmisi mingis kitsamas valdkonnas, nt ettevõtluses.

Õppekava lõpetanu omab erialaseid teadmisi ja oskusi tööle asumiseks üldapteegis, haiglaapteegis, ravimite hulgimüügifirmas, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes jm või õpingute jätkamiseks doktoriõppes nii farmaatsia- kui ka siduserialadel.

Tutvu proviisori õppekava eesmärkide ja väljunditega.

#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
#õppimine
MV

Sel aastal muutub vastuvõtt arstiteaduse, proviisori ja hambaarstiteaduse õppesse

Jaga
18.01.2022
#õppimine
MV

Lõpueksam ja uurimistöö

Jaga
18.01.2022