Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Vastuvõtt Tartu Ülikooli on lõpusirgel. 11. juulil said vastuvõtuotsuse 3435 kõrghariduse esimese astme eestikeelsesse õppesse kandideerijat, kellel oli õppima tuleku kinnitamiseks SAIS-is aega 13. juuli südaööni. Sama tähtaeg oli kinnituse andmiseks ka magistriõppesse vastuvõetutel. Kui mõni õppekoht jääb vabaks, teeb ülikool nendele vastuvõtmise otsuseid kuni 19. augustini.

Õpetajakoolituses avas ülikool uueks õppeaastaks HTM-i tellimusel ja toel 300 lisaõppekohta. „Hea meel on, et huvi õpetajakoolituse vastu on samuti kasvanud ja praegu võib öelda, et uute õpetajakoolituse stipendiumide toel on enamikul erialadel vastuvõetute arv ka suurem,“ märkis Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma. Oodatust väiksem oli kahjuks soov ja valmisolek asuda õppima matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppes, mille lõpetajaid on koolidesse väga vaja. „Sellele erialale on hetkeseisuga õppima tulemas 13 üliõpilast, kuigi oleksime valmis olnud vastu võtma 25,“ lisas Kaldma.  

Positiivne on see, et sel aastal gümnaasiumi lõpetanud noored on varasemast aktiivsemalt õpetajakoolituse erialadele kandideerinud. „Näiteks põhikooli humanitaar- ja sotsiaalainete ning loodus- ja reaalainete õpetamise erialadel oli sel aastal gümnaasiumi lõpetanud kandidaate kaks korda rohkem kui eelmisel aastal. Loodame, et suurema osa jaoks neist on õpetajakoolituse eriala esimene eelistus,“ sõnas Kaldma. 

Sarnaselt eelnevate aastatega märgib ülikool enamiku õppekavade puhul SAIS-is vastuvõetuks rohkem kandidaate, kui on õppekohti. Osa õppekavade puhul on see tingitud sellest, et vastuvõtulävendi ületajaid on õppekohtade arvust enam, teiste puhul teeb ülikool otsuse eelmiste aastate loobujate arvu põhjal. 

„Ülikooli eesmärk on pakkuda parimatele kandidaatidele õppekohta esimesel võimalusel, seetõttu teemegi osa vastuvõtuotsuseid nii-öelda ette,“ ütles Tuuli Kaldma. „Eelmiste aastate vastuvõtustatistika alusel on teada, kui palju on ühel või teisel erialal tavaliselt loobujaid. Uusi vastuvõtuotsuseid teeme 19. augustini vaid juhul, kui õppekava mõni õppekoht on täitmata,“ lisas ta. 

Ka pärast 13. juulit vastuvõtuotsuse saanud kandidaadid peavad arvestama, et neil on kohustus kinnitada oma õppima tulek kahe järgneva päeva jooksul. 

Oma vastuvõtuotsust ja kohta pingereas saab kontrollida SAIS-i kasutajakontol. Juhised õppima asumise kinnitamise kohta on ülikooli veebilehel

Eestikeelse magistriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ja suurem osa vastuvõetutest on oma valiku juba teinud. Õppima tulekut Tartu Ülikooli on kinnitanud 740 kandidaati, otsus on veel tegemata 500 kandidaadil.  

Doktoriõppesse on vastu võetud 171 doktoranti. Lõppenud on ka vastuvõtt võõrkeelsesse õppesse, kus tänase seisuga asub õppima 530 üliõpilast, sealhulgas 416 välisüliõpilast. 

Oluline info ülikoolis õppima asumiseks on koondatud uuele üliõpilasele mõeldud lehele. Õppeaasta avaaktus toimub esmaspäeval, 4. septembril.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil