Autor:
erakogu

Liis Preem pälvis üliõpilaste teadustööde konkursil riikliku preemia

13. detsembril autasustati Tartu Haridus- ja Teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Liis Preem farmaatsia instituudist sai doktoriõppe üliõpilaste astmes oma töö „Infitseerunud haavadel kasutatavate antibakteriaalsete elektrospinnitud ravimkandursüsteemide disain ja omaduste analüüs“ eest esimese riikliku preemia.

Farmaatsia instituudist said teadustööde juhendajate kategoorias Liis Preemi töö juhendamise eest preemia farmatseutilise analüüsi nooremlektor Karin Kogermann, farmatseutilise keemia kaasprofessor Andres Meos ja antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tänas ja tunnustas õpilasi ja juhendajaid ning andis üle riiklikud preemiad. „Emakeeles teaduse tegemine on suur väärtus, mis lisandub meie kultuuri varasalve ning mille õlul tulevad järgmised põlvkonnad, kes kasutavad seda sõna- ja mõistevara, saavad üksteisest aru ning jagavad õpetusi järgmistele põlvedele,” ütles minister. „Ma tahaks väga loota, et nii nagu teie õppeasutused on teie kõrval, nii on ka riik teie lähedal, et te jätkaksite meie ühiskonda panustamist ja oleksite Eesti riigi ja maailma teaduse järelkasv.”

Konkursi hindamiskomisjoni esimees, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang avaldas heameelt selle üle, et võrreldes varasemate aastatega on tase endiselt kõrge. „Häid töid, millele preemiaid anda, on endiselt palju ning konkurents enamus valdkondades on meeldivalt tihe,” sõnas Palang. „Teine meeldiv areng on erinevate eripreemiate hulga järjepidev kasv. Teisalt esitati ühiskonda ja kultuuri käsitlevaid töid sel aastal tavapärasest vähem ja seda eriti doktoritööde näol,” tõdes esimees.

Preemia vääriliseks tunnistati 91 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 29 autorit.

Peapreemia sai Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast Rasmus Pind uurimustööga „Sisemise treeningkoormuse kategoriseerimine ja praktiline rakendamine treeningul“. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnast saadi veel preemiaid igas õppeastmes.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

professor Ain Raal

President tunnustab üheksat Tartu Ülikooli töötajat teenetemärgiga

Stipendium

Uuring: piiriülest digiretsepti kasutavad peamiselt Soomes tööl käivad inimesed