Kairi Lorenz

Image
MV

MSc Kairi Lorenz on doktorant TÜ farmaatsia instituudis ja töötab osakoormusega samas asutuses füüsikalise farmaatsia nooremlektorina.  

Kairi Lorenz on lõpetanud TÜ proviisoriõppe (2019) ja jätkab hetkel oma õpinguid TÜ meditsiiniteadusete valdkonna doktoriõppes (farmaatsia) Prof. K. Kogermanni ja Prof. T. Tensoni juhendamisel. Doktoritöö teemaks on „Naha- ja haavainfektsiooni ravis kasutatavate antimikroobseid peptiide sisaldavate ravimkandursüsteemide valmistamine ja nende kvaliteedi uurimine“.

Oma teadustööd viib ta läbi Prof. K.Kogermanni juhitud uurimisgrupis ja keskendub uudse haavainfektsiooni ravi välja töötamisele. Teadustöö põhisuunad on elektrospinnimine, haavakatete ja uudsete ravimkandursüsteemide disain, valmistamine, karakteriseerimine ning biorelevantsete haavainfektsiooni mudelite väljatöötamine antimikroobsete haavakatete uurimiseks.

Lisaks on ta osalenud mitmes teadus- ja koostööprojektis koos TÜ Tehnoloogiainstituudiga, Eesti Maaülikooliga, Icosagen AS-iga ja Chemipharm AS-iga. Samuti töötanud välja koos Prof. K.Kogermanniga ninasprei formulatsiooni veise ternespiimast saadud SARS-COV-2 antikehade manustamiseks, mis on hetkel tootena BioBlockâ apteegist saadaval.  

Detailsem CV ja publikatsioonide nimekiri on leitav ETIS.
https://www.etis.ee/CV/Kairi.Lorenz/est

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik