Jyrki Tapio Heinämäki

Image
MV

Dr J. Heinämäki on Tartu Ülikooli farmatseutilise nanotehnoloogia professor ja farmaatsia doktoriõppe programmijuht.

Dr. Heinämäki lõpetas proviisorina 1987. aastal ja omandas doktorikraadi 1991. aastal Helsingi Ülikoolis, Soomes. 1995. aastal sai Jyrki Heinämäki Helsingi Ülikooli farmatseutilise tehnoloogia dotsendiks. 2010. aastal määrati Jyrki Heinämäki viieks aastaks Tartu Ülikooli meditsiinitehnoloogia professoriks. Alates 2008. aastast on ta ka külalisprofessor (alaline audoktor) Havanna ülikoolis Kuubas.

Viimase kahe aastakümne jooksul on tema uurimistöö keskendunud farmatseutilistele nanotehnoloogilistele ravimkandursüsteemidele ja suukaudsetele tahketele ravimvormidele, eriti pulbertehnoloogiale, nanokiudude valmistamisele, granuleerimisele, tablettide valmistamisele, polümeerkatetele ja tahkete raviainete pinnatöötlusele. Samuti on ta spetsialiseerunud tööstusfarmaatsiale ja tegutsenud konsultandina ravimite müügiloa taotlemisega seotud dokumentide hindamisel.

Tänapäeval on tema rühma peamised uurimisvaldkonnad: (1) vees halvasti lahustuvate raviainete lahustuvuse parandamine nanotehnoloogia abil, (2) haavaravi multifunktsionaalsed nanokiudravimid ja biokarkassid, (3) nanokiudude elektrospinnimistehnikad, (4) prinditud nanomaterjalist substraadid ja ravimkandursüsteemid personaalseks farmakoteraapiaks ja (5) nanotehnoloogiliste ravimkandursüsteemide formuleerimine loodustoodete jaoks. Lisaks arendab ja katsetab tema juhitav uurimisrühm ravimite nanotehnoloogiliste protsesside jaoks uudseid protsessianalüütilisi tehnoloogiaid (PAT).

Praeguseks on dr Heinämäki enam kui 125 eelretsenseeritud teadusartikli (kategooria 1.1.) autor või kaasautor, ta on avaldanud üle 25 artikli (laiendatud kokkuvõtted) konverentside väljaannetes. Samuti on ta juhendanud või olnud kaasjuhendajaks kokku 20 doktoritööle ülalnimetatud uurimisvaldkondades.

Täpsem CV ja publikatsioonid ETISes.

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik