Arstiteaduskonna päeva üritused

9. OKTOOBER Teaduskonverents
Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19, Tartu)

9.00 - 9.15 Avamine
9.15 - 11.00 Doktorantide sessioon (inglise keeles)
11.15 - 12.00 Magistrantide ja üliõpilaste sessioon (eesti keeles)
13.00 -14.00 Akadeemiline loeng: professor Ants Peetsalu "Peptilise haavandi verejooksu kirurgia: minevik ja tänapäev"
14.15 - 15.15 Õppejõudude, teadurite sessioon (eesti keeles)
15.30 - 17.00 Posterettekanded
Biomeedikumi 1. korruse parema tiiva koridoris stendid posterettekannetega

10. OKTOOBER
A. Linkbergi nim auditooriumis (Puusepa 8, Tartu)

11.00 - 14.00 TÜ arstiteaduskonna ja Eesti Haigekassa ühiskonverents

18.00 - 22.00 Dekaani vastuvõtt TÜ Ajaloomuuseumi valges saalis
Arstiteaduskonna medalite kätteandmine
Teaduskonverentsi parimate autasustamine

Teaduskonverentsi teeside sisestusvorm
Teesid palun esitada eesti keeles (välja arvatud väliskülaliste ja rahvusvaheliste gruppide teesid).

TEESIDE ESITAMISE TÄHTAEG 25. JUUNI 2014

--