Andres Meos

Image

Andres Meos, sündinud 1957. a. Tartus.

Lõpetas Tartu 7. Keskkooli 1975. a., Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia erialal 1981. a., aastatel 1981-1984 õppis sihtaspirantuuris Moskvas, NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia Farmakoloogia Instituudis, Kirill Sergjevitš Rajevski (Кирилл Сергеевич Раевский) poolt juhitud Neurokeemilise farmakoloogia laboratooriumis. 1986. a. kaitses väitekirja "Tüüpiliste ja atüüpiliste neuroleptikumide mõju roti aju dofamiinergilisele mediaatorsüsteemile" ("Влияние типичных и атипичных нейролептиков на дофаминергическую медиаторную систему мозга крыс"), misjärel omandas bioloogiakandidaadi kraadi farmakoloogia erialal.

Alates 1984. a. töötab õppejõuna Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudis, viimane ametinimetus on alates 01.01.2021. a. farmatseutilise keemia kaasprofessor. Õppe- ja teadustöö on seotud peamiselt keemilise analüüsiga.

https://www.etis.ee/CV/Andres_Meos/est

#teadus
Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolis arendatav 3D-printimine aitab tulevikus haigusi paremini ravida

#teadus
Tartu Ülikool

Haavad vajavad efektiivsemat ravi

#teadus
Tartu Ülikool

Apteekrid on näidanud valmisolekut pakkuda apteekides vaktsineerimisteenust