Andres Meos

Image
MV

Andres Meos, sündinud 1957. a. Tartus.

Lõpetas Tartu 7. Keskkooli 1975. a., Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia erialal 1981. a., aastatel 1981-1984 õppis sihtaspirantuuris Moskvas, NSVL Meditsiiniteaduste Akadeemia Farmakoloogia Instituudis, Kirill Sergjevitš Rajevski (Кирилл Сергеевич Раевский) poolt juhitud Neurokeemilise farmakoloogia laboratooriumis. 1986. a. kaitses väitekirja "Tüüpiliste ja atüüpiliste neuroleptikumide mõju roti aju dofamiinergilisele mediaatorsüsteemile" ("Влияние типичных и атипичных нейролептиков на дофаминергическую медиаторную систему мозга крыс"), misjärel omandas bioloogiakandidaadi kraadi farmakoloogia erialal.

Alates 1984. a. töötab õppejõuna Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudis, viimane ametinimetus on alates 01.01.2021. a. farmatseutilise keemia kaasprofessor. Õppe- ja teadustöö on seotud peamiselt keemilise analüüsiga.

https://www.etis.ee/CV/Andres_Meos/est

Tartu Ülikooli proviisoritudeng

Mida peaks arst teadma retseptiravimite välja kirjutamisest?

Tartu Ülikool

Konverentsil „Kliinik 2024“ vaadatakse tulevikku

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks