Ain Raal

Image
MV

Dr. Ain Raal on alates 1. septembrist 2016 korraline farmakognoosia professor ja tegutsenud Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituudi juhatajana (01.10.2014-29.01.2022).

Prof. Raal lõpetas 1984. aastal Tartu Riikliku ülikooli proviisorina ja kaitses 1989. aastal farmaatsiateaduste kandidaadi kraadi (vastab PhD-le) farmakognoosia ja farmatseutilise keemia alal Leningradi Keemiafarmaatsiainstituudis väitekirja “Eestis kasvava lõhnava kummeli (Matricaria matricarioides) farmakognostiline uurimus alusel. Pärast ülikooli lõpetamist on ta töötanud farmaatsia kateedris erinevates tugitöötajate ja õppejõudude ametites, sealhulgas aastast 1993 dotsendina ja aastast 2016 professorina. Õpetanud esimestel tööaastatel farmaatsia organisatsiooni ja ökonoomikut, keskendudes edaspidi farmakognoosia õpetamisele selle vastutava õppejõuna, lugedes loenguid ka farmaatsia ajaloost ja vähemal määral teistes õppeainetes.

Ain Raali teadustöö on 40 aastat olnud seotud peamiselt farmakognoosia ja fütokeemiaga ning ravimtaimede bioloogiliselt aktiivsete ainete sisalduse ja kasutusvõimalustega, olles paaril viimasel aastakümnel keskendunud lisaks Eestile ka Euroopa ja Aasia taimedele laiemalt. tegelenud alguses. Dr. Raal on avaldanud palju teadustöid ka farmaatsia ajaloo valdkonnas, eriti Tartu akadeemilise farmaatsia osas ning uurinud sotsiaalfarmaatsias ravimtaimede ja farmaatsiaharidusega seotud aspekte.

Peamised uurimisvaldkonnad:

 1. Erineva päritoluga ravimtaimede eeterliku õli sisaldus ja koostis.
 2. Erineva päritoluga ravimtaimede polõfenoolne koostis.
 3. Erineva päritoluga ravimtaimede bioloogiliselt aktiivsete ainete isoleerimine ja identifitseerimine.
 4. Ravimtaimeekstraktide ja nende individuaalsete koostisosade toime ja kasutusvõimalused.
 5. Akadeemilise farmaatsia ja apteekide ajalugu.
 6. Ravimtaimede sotsiaalfarmatseutilised aspektid.
 7. Farmaatsiaharidus.

Ain Raal on avaldanud 120 andmebaaside WoS ja Scopus poolt refereeritavat rahvusvahelist teadusartiklit, 34 muud eelretsenseeritavat teadusartiklit ning üle 120 kohaliku või rahvusvahelise konverentsi teesi. Juhendanud kaks doktoritööd ja 146 magistritööle vastavat proviisoriõppe uurimistööd. Pidanud väljaspool õppetegevust 329 loengut või muud esinemist. Ta on 34 populaarteadusliku raamatu või õpiku autor, neist kaks mahukamat on “Maailma ravimtaimede entsüklopeedia” (2010, üle 1000 lk) ja “Kellahelin pühamus: Tartu ülikooolist ja farmaatsiast” (2021, 623 lk). Teinud mitmesuguste looduslike toidulisandite osas koostööd mitmete ettevõtetega.

Autasud ja tunnustused:

 • Valitud Tartu Ülikooli aasta parimaks õppejõuks Medicina valdkonnas (2006)
 • Eesti Teaduste Akadeemia poolt omistatud Eesti teaduse populariseerimine auhind raamatu „Maailma ravimtaimede entsüklopeedia“ eest (2010)
 • Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi tunnustus akadeemilise tegevuse eest (2010)
 • Eesti Teaduste Akadeemia poolt omistatud märgi ”Riiklikult Tunnustatud teaduse populariseerija” kasutamise õigus (2011)
 • Õppeaastal 2010/2011 tunnustati Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi poolt Farmaatsia instituudi parima õppejõuna (2011)
 • Carl Schmidt 2015 teaduspreemia (koos Toivo Hinrikusega) (2015)
 • TÜ arstiteaduskonna medal (2021)
 • TÜ teenetemärk (2021)

Käsil olevad uurimisprojektid

     

Detailsem CV on kättesaadav ETIS-es:

https://etis.ee/My/Profile/Edit/7ef44a5c-7bf6-48cb-ae29-a21281ce15c7?ta…

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik