Karin Kogermann

Image
Karin Kogerman - Tartu Ülikool

Dr. K. Kogermann on proviisor, kelle kitsam uurimisvaldkond farmaatsias on farmatseutiline tehnoloogia ja füüsikaline farmaatsia. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli (TÜ) proviisori integreeritud bakalaureuse ja magistriõppe. Ta kaitses oma doktoritöö Helsingi ülikoolis 2008 ja doktoritöö pealkiri on „Tahke aine muutuste uurimine dehüdratatsiooni ajal: uued arusaamad kasutades võnkespektroskoopiat ja mitmemõõtmelist analüüsi“. Pärast kaitsmist naasis K. Kogermann TÜ, kus jätkas oma akadeemilist karjääri. Aastal 2012 sai ta Mobilitas Järeldoktorantuuri grandi ja jätkas oma õpinguid biotehnoloogia valdkonnas TÜ tehnoloogiainstituudis Prof T. Tenson Antibiotics Laboris. Järeldoktorantuuri teadustöö peamine eesmärk oli arendada in vitro ja in vivo infektsioonimudeleid hiires, et mõista antibiootikumide toimemehhanisme. Praegusel hetkel töötab ta Farmaatsia instituudis kaasprofessorina ja tal on oma teaduslabor/uurimisrühm.

K. Kogermann on olnud mitmete Eesti Teadusagentuuri teadusgrantide juht ja põhitäitja. Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud nii füüsikalise farmaatsia ja tahke aine analüüsiga (vees halvasti lahustuvate raviainete modifitseerimine; elektrospinnitud/3D prinditud ravimkandursüsteemid, amorfsed tahked dispersioonid, faasimuutused ja protsessiaegsed analüütilised tehnoloogiad), kui ka infektsiooni ning antibakteriaalse raviga (infektsioonimudelid, antibiootikumide toimemehhanismid). Tema praegune uurimistöö on suunatud nende kahe suuna ühendamisele. Peamine eesmärk on arendada välja antimikroobseid nano- ja mikrokiulisi biomaterjale kui kontrollitud ravimkandursüsteeme haavaravis (naha- ja suuhaavad) kasutamiseks. Soov on selgitada välja, kuidas nende biomaterjalide disain ja tahke faasi, mehaanilised ja tehnoloogilised omadused mõjutavad antimikroobsete haavakatete bioloogilist aktiivsust (struktuuri ja aktiivsuse vahelised seosed), ohutust ja tõhusust. Paralleelselt haavakatete arendamisega töötatakse välja efektiivsemaid ja biorelevantsemaid haavainfektsiooni mudeleid.

Ta on (kaas)autor 49 originaal eel-retsenseeritud teadusartiklis ja enam kui 190 konverentsiettekandes. Ta on kirjutanud kaks raamatupeatükki rahvusvahelises teadusraamatus (inglise keeles) ja kaks populaarteaduslikku raamatut (eesti keeles). Tema juhendamisel on oma doktoritöö kaitsnud 5 doktoranti ja hetkel juhendab 9 doktoranti. K. Kogermann töötab eksperdina Euroopa Farmakopöa Komisjoni töörühmas (G12), Eesti Ravimiameti müügilubade ja terminoloogiakomisjonides. Talle on määratud nii rahvusvaheline, kui ka Eesti Teaduspreemia ning ta on Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi ning Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige.

KARJÄÄRI KATKESTUSED: 2008 (juuni) - 2010 (september) emaduspuhkus; 2011 (oktoober) - 2012 (august) emaduspuhkus; 2020 (oktoober) – 2022 (jaanuar) emaduspuhkus

CV (ETIS)

Publikatsioonid (ETIS)

Teaduspublikatsioonid (Researchgate)


KÄIMASOLEV TEADUSPROJEKT
:

PRG1507 „Biorelevantsete mudelite arendamine haavainfektsioonide ravis kasutatavate multifunktsionaalsete antimikroobsete haavakatete uurimiseks“, („Development of biorelevant assays for the analyses of multifunctional antimicrobial wound dressings for the treatment of wound infections“); (1.01.2022−31.12.2026), vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann. Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut. Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.

LÕPETATUD TEADUSPROJEKTID:

  • PRG726 "Naha- ja haavainfektsioonide ennetuseks ja raviks kasutatavate antimikroobseid peptiide vabastavate ravimkandursüsteemide väljatöötamine" ("Development of multifunctional antimicrobial peptides releasing drug delivery systems for the prevention and treatment of skin and wound infections "), 1.01.2020 - 31.12.2020, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut (vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
  • IUT34-18 "Multifunktsionaalsete nanomeditsiiniliste süsteemide väljatöötamine ja kvaliteedi hindamine." ("Multifunctional nanomedicines – design and quality assessment"), 1.01.2015 - 31.12.2020, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut (2015-2016 põhitäitja; 2016-2020 täitja), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
  • PUT1088 "Haavaravis kasutatavate mitmeosaliste antibakteriaalsete nanofiiberkatete disain ja valmistamine" ("Design and Development of Multicomponent Antibacterial Nanofibrous Dressings for Advanced Wound Care"), 1.01.2016 - 31.12.2019, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut (vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
  • ETF7980 "Tahke raviaine füsikokeemilised omadused ja nende modifitseerimise võimalused" ("Solid state properties of pharmaceutical substances and their modification possibilities"), 1.09.2010 - 31.08.2016, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond (vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
  • MJD321 „Makroliidantibiootikumide toimed bakterite füsioloogiale- rakkude filamentatsioonile“ ("Effects of macrolide antibiotics on bacterial physiology- cell filamentation"), 1.08.2012 - 31.07.2015, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut (vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.
  • SF0180042s09 "Tahkete raviainete füsikokeemilised omadused ja nende modifitseerimise võimalused (1.01.2009−31.12.2014)", Tartu Ülikool, Arstiteaduskond (põhitäitja; alates 2014 vastutav täitja ja projektijuht: K Kogermann), Sihtasutus Eesti Teadusagentuur.


KÄIMASOLEV RAKENDUSUURING ja TEENUSPROJEKT:

Koostöö- ja teenusprojekt, „Veise ternespiimast saadud SARS-CoV-2 antikehasid sisaldava ninasprei arendamine ja testimine“, („Development and testing of nasal spray consisting bovine colostrum derived antibodies against SARS-CoV-2“),  2021-2022, vastutav täitja ja projektijuht Tartu ülikoolis: K. Kogermann, Chemipharm AS. Seotud konsortsiumi lepinguga 5 partneri vahel (Tartu ülikool, Eesti Maaülikool, Icosagen AS, Chemipharm AS, Teadus ja Tegu OÜ), et välja töötada, toota ja turustada SARS-CoV-2 (COVID-19) vastane veises toodetud antikehasid sisaldav nina-/kurgusprei. 2020. Vastutav täitja Tartu ülikoolis: K. Kogermann.


LÕPETATUD RAKENDUSUURINGUD ja TEENUSPROJEKTID:

  • Riigihanke projekt, hange 217903 "Uurimus kala- ja koorikloomajääkidest valmistatud algmaterjali sobivuse kohta elektrospinnitud fiibriliste haavakatete valmistamiseks" ("The suitability of fish and shellfish materials for electrospinning of fibrous wound scaffolds"), 30.03.2020 - 30.11.2021, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut (vastutav täitja ja projektijuht Tartu Ülikoolis: K. Kogermann), Eesti Maaülikool.
  • Teenusprojekt "In vitro dissolutsioonitestide läbiviimine – võrdlev uuring veterinaarias kasutatava geneerilise ja originaalravimpreparaadi vahel" ("In vitro dissolution testing- comparative study between brand and generic veterinary drug product"), 6.05.2019 - 21.06.2019, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut (vastutav täitja ja projektijuht: K. Kogermann), Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS.
  • TEKES projekt "TUTL -projekti 6767/31/17, Acouspin IntelliPatch" ("TUTL -projekti 6767/31/17, Acouspin IntelliPatch"), 01.01.2018 - 30.06.2019, Helsingi ülikool, Tartu ülikool (põhitäitja), TEKES, Helsingi ülikool.


PEAMISED KOOSTÖÖPARTNERID
:

 TÜ farmaatsia instituudis läbiviidava tudengiprojekti kaudu jõuab Kliinikumi haigla apteeki uudne tehnoloogia haavakatete raviks. Fotol füüsikalise farmaatsia nooremlektor Kairi Lorenz..

Farmaatsia instituudi tudengid toovad Kliinikumi tehnoloogia haavade ravimiseks

Tartu Ülikool

Konverents „Kliinik 2024“ vaatab tulevikku

Arstiteaduskonna medal

Arstiteaduskonna medali pälvisid Alan Altraja, Mare Saag ja Priit Kaasik