Arstiteaduskonna aastapäev

12. ja 13. oktoobril tähistatakse Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna 391. aastapäeva.

Arstiteaduskonna aastapäev on traditsiooniline kohtumispaik valdkonnaga seotud inimestele – üliõpilastele, õppejõududele, teadlastele, vilistlastele ja valdkonna partneritele. 

Aastapäeva raames toimuvad traditsiooniliselt teemakonverents ja teaduskonverents. Meditsiiniteaduste valdkond on üks vähestest Tartu Ülikoolis, mis tähistab oma aastapäeva eraldi teaduskonverentsiga. Traditsiooniliselt avaldatakse õppejõudude, teadlaste, üliõpilaste ja arstide teadustööde teesid ka Eesti Arsti lisas. Arvukad teesid on kõrgetasemelised ning näitavad aktiivset tegevust mitmetes meditsiini teadussuundades.

Aastapäeval antakse välja meditsiiniteaduste valdkonna kõrgeim autasu, arstiteaduskonna medal, autasustatakse teaduskonverentsi parimaid ning jagatakse stipendiume.

Esita teesid teaduskonverentsile         Esialgne programm 2023       

 

Teaduskonverentsi teesid

Arstiteaduskonna medal

#teadus #ühiskonnale #valdkonnast
Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

#valdkonnast
Tartu Ülikool

Doktoritöö: patsiendid ootavad apteekrilt aktiivsemat ravimialast nõustamist

#valdkonnast
Proviisor ja lektor Kristiina Sepp

Kaitsmisele tuleb doktoritöö, mis käsitleb apteegiteenuse arendamist ja rakendamist Eestis